Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Odontologia Logo del portal

Coordinador/a del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dr. D. José Vicente Bagán Sebastián
Comissió acadèmica del programa de doctorat
Nom, cognoms
Dr. D. J. Manuel Almerich Silla
Dr. D.Rubén Agustín Panadero
Dr. Dña. Yolanda Jiménez Soriano (Secretària)
Dr. Dña. Rosario Salvador Palmer
Dña. Gloria Ramos Gardo (PAS)
Activitats de foment de direcció i supervisió de tesis doctorals