Logo de la Universitat de València Logo Grup d'Investigació en Enginyeria Ambiental (GI2AM) Logo del portal

Objectius

Els objectius científic-tècnics del grup GI2AM són:

  • Desenvolupament de processos sostenibles per al tractament d'emissions industrials a l'aire.
  • Desenvolupament de processos sostenibles per al tractament d'emissions industrials a l'aigua.
  • Producció de bioenergia per valorització d'efluents.
  • Producció de biocombustibles i productes d'alt valor afegit per valorització de residus.