University of Valencia logo Logo Research Group on Environmental Engineering (GI2AM) Logo del portal

Jornada Científica del projecte AICO

  • November 14th, 2022
Biorefineria

El pròxim 21 de novembre se celebrarà la jornada ‘Biorefineries de segona i tercera generació”.

Aquesta trobada tindrà lloc en el marc del projecte AICO/2021/121 (“Estudi integrat de processos de baix cost en les biorefineries de biobutanol de segona i tercera generació”), finançat per Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

En aquesta jornada el Dr. Alfonso Cornejo de la Universitat Pública de Navarra realitzarà una ponència sobre la valorització de residus lignocel·lulòsics, centrant-se en la fracció lignina d'aquests residus des del procés en lot a sistemes de producció en continu. 

A més, es presentaran els últims avanços obtinguts en la producció de compostos d'alt valor afegit a partir de residus agroindustrials com la palla d'arròs.