Logo de la Universitat de València Logo Escola Valenciana d'Innovació LABORA-Universitat de València Logo del portal

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA) és un organisme de la Generalitat Valenciana la missió del qual és treballar per a l'ocupació, oferint als ciutadans de la Comunitat Valenciana la possibilitat de millorar-ne la capacitació professional i la promoció individual, per la incorporació, el reingrés o el manteniment en el mercat laboral i a les empreses la possibilitat de satisfer les seues necessitats d'ocupació, facilitant-los les mesures, els mecanismes i els instruments adequats per a això.

VISIÓ

El LABORA pretén convertir-se en un referent bàsic en matèria d'ocupació per a ciutadans i empreses per:

 • el seu model col·laboratiu,
 • la prestació de servicis personalitzats i de valor,
 • el seu equip humà compromés i qualificat.
 • la busca de la innovació contínua en les seues actuacions i ferramentes
 • i potenciar així la seua participació en el desenrrotllament econòmic i social de la Comunitat.

VALORS EN QUE CREIEM

 • Compromís de les persones amb les persones: Motivació, professionalitat, treball en equip, empatia amb usuaris, respecte, proactivitat i formació interna.
 • Transparència, ètica i responsabilitat social: responsabilitat pública, visibilitat, accés a la informació de forma comprensible i senzilla, comunicació interna i externa, avaluació objectiva, participació social, veracitat en la informació, comportament ètic.
 • Universalitat, igualtat d'oportunitats i atenció a la diversitat
 • Corresponsabilitat

PRINCIPIS D'ACTUACIÓ - COM FEM LES COSES?

 • Flexibilitat de l'organització: adaptació al canvi, territorialització, detecció contínua de necessitats i distribució recursos segons les necessitats.
 • Personalització servicis: proximitat, accessibilitat, atenció personalitzada i millora del nivell de cobertura per mitjà d'atenció presencial i telemàtica.
 • Racionalització de la gestió: simplificació administrativa, eficàcia, eficiència i economia i optimització d'espais i equipaments, i qualificació interna.
 • Orientació a la consecució de resultats i millora contínua: avaluació contínua d'actuacions utilització d'indicadors, aprofitament de bones pràctiques, realització de comparacions i implicació de tota l'organització, i creativitat i innovació.
 • Col·laboració amb entitats públiques i privades: optimització de recursos, proximitat, desconcentració i ampliació de la cobertura.
 • Transversalitat en la gestió de les PAE: Complementarietat de les actuacions, coherència i coordinació amb altres polítiques públiques, coordinació i proactivitat comunicativa.

 

Dades de contacte de LABORA

Servei Valencià d'Ocupació i Formació Tlf. Correu electrònic Xarxes socials

Enllaç a la web del LABORA

616.124.143

labora@gva.es

Facebook Twitter Youtube