Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

Normativa

  • Poden proposar cursos qualsevol persona o persones que acredite la seua qualificació professional per impartir els coneixements específics del curs proposat.
  • Les propostes s’hauran de presentar en la oficina de l´Àrea d’Activitats Musicals (C/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta; 46010 València). El termini de presentació de les propostes, en les quals cal incloure tota la documentació requerida, finalitza el 2 de maig de 2021, sense cap pròrroga. A totes les persones se’ls enviarà per correu notificació de la resolució del comitè d’avaluació per a la seua proposta abans del 15 de juny de 2021.
  • No seran admesos cursos amb una durada que no siga múltiple de 10 hores lectives. En aquesta convocatòria la realització dels cursos serà entre els dies 1 de juliol al 31 de desembre de 2021.
  • Tots els cursos són de caràcter presencial. No es contempla cap possibilitat d´avaluació, l´únic requisit per a la certificació d´aprofitament del curs serà l´assistència dels alumnes a un mínim del 80 % de l´horari lectiu.
  • Totes les propostes de cursos hauran de presentar adjunta la fitxa proposada, amb tots els apartats degudament emplenants i signada al peu pel director/professor del curs.
  • El director o la directora del curs haurà de ser necessàriament professorat del curs amb impartició d’hores lectives.
  • L'Àrea d’Activitats Musicals es reserva la potestat d’anul·lar qualsevol curs tot just deixe de complir qualsevol de les bases d’aquesta convocatòria.
  • L'Àrea d’Activitats Musicals remetrà a la Comissió Executiva de la Fundació General de la Universitat de València les propostes de cursos que hagen estat informades favorablement per la comissió d’avaluació de l'Àrea d’Activitats Musicals.
  • Per a qualsevol aclariment, consulta i informació, cal adreçar-se a l'Àrea d’Activitats Musicals: C/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta, 46010 València, tel.96 398 31 96, fax 96 353 10 77; correu electrònic: pam@uv.es

Descarregar plantilla de proposta de cursos