Grupo de Medición y Evaluación, Universitat de València
Grupo GEM

Ir a GEM

Grup d'Avaluació i Mesurament

Presentació


El Grup d'Avaluació i Mesurament consta com tal en el Catàleg de Grups d'Investigació de l'OTRI (Oficina de Transferència de Tecnologia) de la Universitat de València, i se centra en estudis de Mesurament i Avaluació en Educació, a nivell metodològic i aplicat, en distints àmbits, integrant a més una perspectiva diferencial en l'anàlisi.

El grup s'integra dins del Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació de la Universitat de València. Departament de Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació


El grup ha desenvolupat diferents Projectes de Recerca i Avaluació Educatius, vinculats sobretot a l'Avaluació de Sistemes Educatius.

volver