Universitat de ValènciaFundació Lluís Alcanyís Logo del portal

La campanya té com a objectiu reduir l'impacte de les dificultats en l'adquisició de la lectura i l'escriptura amb les quals es podrien trobar els xiquets i xiquetes d'Educació Infantil posteriorment en Educació Primària.

Per què des de la Fundació?

La Fundació Lluís Alcanyís (FLA) és una fundació de la Universitat de València sense ànim de lucre, que té com un dels seus fins la transferència de resultats de la recerca i del coneixement, així com col·laborar amb la Universitat en la gestió d'activitats relacionades amb la prestació de serveis socio-sanitaris que s'adapten a les necessitats socials.
En l'actualitat, dins de la FLA realitzen activitats les seves 6 Clíniques: Odontologia, Podologia, Nutrició Educació Física Adaptada i Fisioteràpia, Òptica i Optometria, Logopèdia i Psicologia. La FLA compta amb excel·lents docents, professionals, un equipament d'última generació i unes modernes instal·lacions fruit del gran esforç de renovació realitzat conjuntament per la Univesitat de València i la FLA.
La majoria d'aprenentatges que es donen a l'escola depenen de múltiples variables i necessiten una avaluació multidisciplinària, és per això que des de la FLA es proposa aquest programa amb la participació de tres de les seves Clíniques: Òptica i Optometria, Psicologia i Logopèdia.

A qui va dirigit

A xiquets i xiquetes de segon i tercer curs d'Educació Infantil i primer curs de Primària, amb edats compreses entre els 4 i 7 anys, sobre els quals existisca alguna sospita de possible inici de dificultats en l'adquisició de la lectura i escriptura.

Motivació

Encara que l'Educació Infantil de 3 a 5 anys no és obligatòria, la majoria dels nostres xiquetsi xiquetes d'aquestes edats estan escolaritzats i és en aquest període de temps en el qual els professors i professores comencen a detectar dificultats en l'aprenentatge o ritmes diferents d'adquisició d'aquests.
Amb els xiquets i xiquetes que presenten dificultats més extremes, el sistema educatiu tracta de donar resposta iniciant-se la fase d'avaluació, adaptació i ús dels recursos existents (orientadors educatius, mestres/as de pedagogia terapèutica, audició i llenguatge, fisioterapeutes…). No obstant això, hi ha un grup molt important d'alumnat amb dificultats aparentment més lleus o menys evidents, amb els quals no s'inicia aquest procés i que després tenen dificultats en l'adquisició de nous continguts i aprenentatges. En aquests alumnes es fan patents aquestes dificultats en els primers cursos de Primària i en molts casos inicien un pelegrinatge per diversos professionals (metges, psicòlegs, logopedes, optometristes, etc…) per a arribar a un diagnòstic i una intervenció adequada.
D'altra banda, nombrosos estudis científics analitzen els possibles indicadors de risc sobre dificultats en l'aprenentatge i en l'adquisició de la lectoescriptura en particular, han aconseguit identificar alguns indicadors que semblen ser els que tenen un major poder predictiu de dificultats posteriors. Entre els indicadors de risc més consensuats destaquen els dèficits executius, les dificultats en atenció i/o memòria, la velocitat de denominació, i la consciència fonològica. Per això, l'avaluació en edats primerenques del desenvolupament d'aquests indicadors al costat d'una intervenció adaptada a les necessitats de cada cas particular, en aquells casos que siga necessari, podria reduir l'impacte de les dificultats a les quals posteriorment s'enfrontaran.

Contacte

Clínica Optomètrica 

C/ Guàrdia Civil nº 22

46020 Valencia (Valencia)

963 937 730

Clínica Logopèdia 

Av. Menéndez Pelayo, s/n

46010 Valencia (Valencia)

963 864 995