University of Valencia logo Logo Master's Degree in Criminology and Security Logo del portal

Formació avançada i aplicació pràctica

La proposta formativa concreta d'aquest pla d'estudis implica atendre aspectes bàsics de la formació avançada en les matèries que li donen títol (mòdul metodològic) i a la seva aplicació pràctica (mòdul estudis pràctics de Criminologia i Seguretat), atenent a dos àmbits d'especialització diferenciats en matèria criminològica, que exigeixen particularitats formatives a què atén el mòdul d'especialització, diferenciat en cadascuna d'aquestes dues especialitats:     

  • L'especialitat en Criminologia Forense atén les aplicacions del saber criminològic en relació a l'Administració de Justícia penal i la gestió social del fenomen criminal en l'aplicació de programes de prevenció i gestió de la delinqüència, execució de sancions, etc .   
  • L'especialitat en Gestió de la Seguretat atén les aplicacions del saber criminològic en tasques d'elevada responsabilitat en matèria de gestió de la seguretat pública i privada, prioritzant l'anàlisi de riscos i la gestió de la seguretat en situacions ordinàries i en les de crisi o emergència.

D'altra banda, i amb independència de l'opció per una o altra especialitat, s'ofereix a l'estudiant l'opció per una orientació professional, centrada en les aplicacions professionals dels coneixements adquirits (que implicarà la realització de pràctiques externes), o per una orientació acadèmica i investigadora (que implicarà una especial atenció a la introducció a la investigació criminològica) que prepararà especialment a l'estudiant per al disseny i implementació d'investigacions científiques i la presentació i defensa de treballs acadèmics.

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy