Logo de la Universdad de Valencia Logo Máster Universitario en Criminología y Seguridad Logo del portal

Formació avançada i aplicació pràctica

La proposta formativa concreta d'aquest pla d'estudis implica atendre aspectes bàsics de la formació avançada en les matèries que li donen títol (mòdul metodològic) i a la seva aplicació pràctica (mòdul estudis pràctics de Criminologia i Seguretat), atenent a dos àmbits d'especialització diferenciats en matèria criminològica, que exigeixen particularitats formatives a què atén el mòdul d'especialització, diferenciat en cadascuna d'aquestes dues especialitats:     

  • L'especialitat en Criminologia Forense atén les aplicacions del saber criminològic en relació a l'Administració de Justícia penal i la gestió social del fenomen criminal en l'aplicació de programes de prevenció i gestió de la delinqüència, execució de sancions, etc .   
  • L'especialitat en Gestió de la Seguretat atén les aplicacions del saber criminològic en tasques d'elevada responsabilitat en matèria de gestió de la seguretat pública i privada, prioritzant l'anàlisi de riscos i la gestió de la seguretat en situacions ordinàries i en les de crisi o emergència.

D'altra banda, i amb independència de l'opció per una o altra especialitat, s'ofereix a l'estudiant l'opció per una orientació professional, centrada en les aplicacions professionals dels coneixements adquirits (que implicarà la realització de pràctiques externes), o per una orientació acadèmica i investigadora (que implicarà una especial atenció a la introducció a la investigació criminològica) que prepararà especialment a l'estudiant per al disseny i implementació d'investigacions científiques i la presentació i defensa de treballs acadèmics.