Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Investigació i Desenvolupament en Biotecnologia i Biomedicina Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 30

Treball fi de màster: 30

Codi titulació: 2224

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències

Web específica del màster: www.uv.es/masteridbb

Places ofertes de nou ingrés: 32

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Ciències Biològiques

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Fernando Aniento Company (Director)
Mª Luisa Gil Herrero
Pilar d'Ocon Navaza
José Manuel Morante Redolat
José Enrique Pérez Ortín
Mª Jesús Sanz Ferrando
José Jorge Sempere Monerris
Mónica Giménez Monleón (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El coneixement en ciències biomèdiques i biotecnologia té un vessant de transferència indubtable, ja que és aplicat al desenvolupament de noves teràpies, productes i serveis. Els mètodes desenvolupats en aquestes àrees es troben al darrere dels últims avanços més trencadors en medicina i agricultura i, per tant, contribueixen a millorar el medi ambient, el benestar econòmic i la salut. Alguns assoliments de transcendència rellevant de les últimes dècades, com l’obtenció de cultius transgènics, la millora animal i vegetal, la bioremediació, la producció industrial de medicaments i molècules d’interès farmacèutic, el reconeixement del potencial de les cèl·lules mare en la teràpia cel·lular, l’ús dels avanços en virologia per a la teràpia gènica, el diagnòstic molecular de malalties genètiques per a la seua detecció precoç o el disseny de dianes terapèutiques, el desenvolupament de models animals o cel·lulars de patologies humanes, la farmacologia personalitzada o els avanços en reproducció assistida es fonamenten en el coneixement generat en el marc de les ciències biomèdiques i la biotecnologia. L’objectiu del programa és oferir una formació d’alta qualitat que permeta als futurs titulats en aquest màster integrar-se en activitats de recerca, innovació i desenvolupament en centres de recerca bàsica o sanitària o en empreses del sector farmacèutic, biotecnològic o biomèdic.

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: fac.biologiques@uv.es