MATERIALS DOCENTS DE RAFAEL PLA LÓPEZ

En aquesta pàgina apareixeran els meus materials docents. Podeu fer-me consultes per correu electronic a Rafael.Pla@uv.es  o utilitzar un Formulari  SIGEM (Curso Superior en Modelos de Simulación)
SIMULACIÓ GENERAL (Diploma d'Investigació Operativa i Sistemes)
TEORIA DE SISTEMES (Ciències Ambientals)
BIOESTADÍSTICA I MODELITZACIÓ D'ECOSISTEMES (Master en Biodiversitat)
MATEMÀTIQUES II (Químiques)
MÈTODES NUMÈRICS (Enginyeria Química)
AMPLIACIÓ DE MÈTODES NUMÈRICS (Enginyeria Química)
PRÀCTIQUES DE CÀLCUL NUMÈRIC (Matemàtiques)
PRÀCTIQUES DE MÈTODES NUMÈRICS DE L'ÀLGEBRA LINEAL (Matemàtiques)
DEL PARADIGMA MECANICISTA AL SISTÈMIC
FONAMENTS DEL MARXISME. L'ACTUALITAT DEL PENSAMENT DE MARX
Doctorat
Programes i fòrmules
MATEMÀTIQUES II (Químiques):
Guia didàctica en valencià i en castellano
Canvis de grup (curs 2000-2001)
Programa i bibliografia
Objectius i sistema d'avaluació
Examen de febrer de 1997 (Programació, Càlcul Numèric i Estadística)
Regressió linial i Interpolació polinòmica (Java)
Estadística de la convocatòria de febrer 2000 (grup C)
PROGRAMA DE DOCTORAT D'INFORMÀTICA I  MATEMÀTICA COMPUTACIONAL:
Sistemes Complexos, Caos i Autoorganització
Teoria General de Sistemes:  Introducció
Programa
MÈTODES NUMÈRICS (Enginyeria Química):
Guia didàctica
Programa
Bibliografia
Sistema d'avaluació
Algoritmes
Aplicacions interactives en Java
Manual de MatLab
Qualificació de les pràctiques (2010)
Examen de juny de 2006
Programes:
SIGEM (SIstema GEnerador de Models) per a octave, versió 1.2
Codi font del programa NewCotes per a obtindre els pesos de Newton-Cotes per a Integració Numèrica
Codi font del programa grafic.c en C per a dibuixar la recta y=x (cal incloure grafi.h i utilitzar egavga.bgi en TurboC)
Programa grafic.bas en QBASIC per a dibuixar la recta y=x

Fòrmules