Logo de la Universitat de València Logo Unitat d'Investigació de Psicologia de l'Esport (UIPD) Logo del portal

La UIPD participa en el VIII Congrés Internacional de Psicologia i Educació (CIPE 2016) a Alacant

  • 15 de juny de 2016
Participants en el CIPE 2016.

El dimecres 15 de juny de 2016, la Dra. Isabel Balaguer va coordinar el simposi “Climes motivacionals a les aules, al pati i en el camp de futbol: conseqüències i processos mediadors” en el VIII Congrés Internacional de Psicologia i Educació (CIPE 2016) celebrat en la Universitat d'Alacant.
En el marc de dues teories contemporànies de la motivació, la teoria de les metes d'assoliment i la teoria de l'autodeterminació, es van presentar cinc comunicacions.
En la primera la Dra. Lorena González va presentar el marc teòric i la revisió de la literatura del marc de referència del simposi. (González L., León J.,  Moreno Murcia J.A. i  Balaguer I. Estil de suport a l'autonomia en contextos educatius i esportius i les seues conseqüències en el rendiment i benestar dels adolescents).
En segon lloc, dos treballs es van centrar en l'avaluació del clima motivacional. En un d'ells el Dr. Jaime León, va presentar l'elaboració i anàlisi psicomètrica d'una escala per a avaluar l'estil didàctic del professor. En l'altre, Priscila Fabra va mostrar la versió espanyola d'un instrument observacional creat en el marc del projecte PAPA per a avaluar el clima motivacional que creguen els entrenadors. (León J., Medina-Garrido E. i Núñez J.L. Avaluar la qualitat de l'ensenyament en Matemàtiques: una aproximació des de la teoria de l'autodeterminació). (Fabra P., Smith N., Tomás I., Dubte J.L. i Balaguer I. Versió espanyola del Sistema d'Observació Multidimensional del Clima Motivacional-MMCOS).
El simposi es va tancar amb dues comunicacions sobre creació de climes motivacionals. Una sobre formació de docents en la creació de climes de suport a l'autonomia presentat pel Dr. Juan Antonio Moreno-Murcia i una altra sobre la formació d'entrenadors de futbol base en la creació de climes motivacionals d'apoderament a través del programa Empowering CoachingTM  a càrrec de la Dra. Isabel Castillo.
Moreno-Murcia, J.A., Berruezo-Ochando, R.A. i Domenech-Biscaí, J.F. Efecte del suport d'autonomia en l'exercici físic durant el temps d'esbarjo escolar. (Castillo I., González L., Fabra P., Ródenas L. i Balaguer I. Aprenent a crear climes motivacionals en els equips de futbol base: Programa de formació Empowering CoachingTM).
Al final de les comunicacions es va obrir un temps de preguntes per part dels assistents, les quals es van convertir en una interessant discussió sobre diferents temes tractats al llarg del simposi.