GeneralitatCIDECSICUV Logo del portal

  • Autors: Sabovljević, M.; Papp, B.; Vujičić, M.; Szurdoki, E.; Segarra-Moragues, J. G.; Sabovljević, A.
  • (2012).
  • Tipus de publicació: Article
  • Titol publicació (nom del llibre o de la revista): Bioscience Journal.
  • 28 (4): 632 - 640.