Hermas R. Jiménez García

Universitat de València
Facultat de Química
Dr. Moliner nº50
46100 Burjassot
Spain

hermas.jimenez@uv.es
+34-96-35-43916