UVemprénUniversitat de València Logo del portal

INFORMACIÓ GENERAL

I Edició del Premi "Emprenedoria Solidaria en Ciències de la Salut"

La vicerectora d'Innovació i Transferència convoca la I edició del premi Emprenedoria Solidariaper a fomentar iniciatives d'emprenedoria entre estudiants de la Facultat de Farmàcia relacionades amb les línies temàtiques d'aquesta convocatòria:  accés a l'aigua i seguretat alimentària, higiene menstrual i equitat sanitària.

SOL·LICITUDS

 • url Termini de presentació: des del dia següent a la publicació en el DOGV i fins al 30/09/2022

COM PARTICIPAR

PROCEDIMENT, has de seguir els següents 3 passos:

 1. pdf Descarregar i emplenar la sol·licitud d'inscripció  imprimir-la i signarla.
 2.  Descarregar i emplenar el document PROJECTE i el document EQUIP.
 3.  Tramitar la sol·licitud en la SEU ELECTRÒNICA de la UV amb una instància general dirigida a la UNITAT D' EMPRENEDORIA a través del tràmit “I edició del premi Emprenedoria Solidaria ” i adjuntar la documentació dels apartats 1 i 2:

RESOLUCIÓ

 • url Resolució (Pendent)

PREMIS

S'estableixen els següents tres premis:
- Premi al millor projecte d'accés a aigua i salut alimentària, per import de 600 euros (a repartir en parts iguals entre cadascun dels integrants del grup guanyador, compost per 2, 3 o  4 estudiants).
- Premi al millor projecte d'higiene menstrual, per import de 600 euros (a repartir en parts iguals entre cadascun dels integrants del grup guanyador, compost per 2, 3 o  4 estudiants).
- Premi al millor projecte d'equitat sanitària, per import de 600 euros (a repartir en parts iguals entre cadascun dels integrants del grup guanyador, compost per 2, 3 o  4 estudiants).

REQUISITS

 • Poden optar a aquests premis les i els estudiants de la Universitat de València que sol·liciten participar en equips de 2, 3 o 4 persones i hagen estat matriculats en algún dels següents cursos 2020/2021, 2021/2022 o 2022/2023.

ALTRES ACTIVITATS

8 tallers sobre ApS vinculats a ODS i Agenda 2030 i emprenedoria dirigits al professorat i a l'alumnat que vaja a participar en projectes d'ApS
 • Taller 1 i 2_d'octubre de 2020 a gener de 2021
 •  Taller 3 i 4_ d'octubre de 2020 a gener de 2021
 •  Taller 5 i 6_de febrer de 2021 a juny de 2021
 •  Taller 7 i 8_de febrer de 2021 a juny de 2021
Disseny i execució dels projectes ApS vinculats o no als TFG o TFM
 •  Durant l'any acadèmic 20/21 o 21/22
Jornada ApS per a professorat i alumnat. Conferències, tallers i presentació de pòsters dels projectes ApS
 •  Setembre de 2021