UVemprénUniversitat de València Logo del portal

Innotools: 4 Numeros

Amb aquesta eina, que no substitueix els necessaris plans de negoci que necessita qualsevol idea, t'animem a que explores la viabilitat econòmica de la mateixa treballant els seus grans números.

Ingressos
Analitzar les necessitats inicials de finançament. Tenir en compte les aportacions pròpies i / o dels socis i la necessitat de finançament aliè (bancs, crèdits, préstecs, subvencions, ajudes ...)
Desenvolupar una política de preus i benefici de les vendes (marge de benefici). En aquest punt, també s'han de considerar aquells ingressos addicionals o extraordinaris fora de l'activitat empresarial concreta (comissions, descomptes ...)

Despeses
Preveure les despeses que es produiran amb el desenvolupament de l'activitat empresarial. En aquest moment no serà necessari un anàlisi en profunditat, això es farà en el Pla de Viabilitat, però és important tenir en ment les despeses anuals que s'hauran de forma recurrent (despeses en subministraments, aigua, llum, internet, telèfon, lloguers. ..) i quins d'ells es produiran depenent del nivell d'activitat (aprovisionament, compra a proveïdors, canvi d'estoc, contractació de personal ...)

Beneficis o pèrdues
Tot aquest treball de reflexió derivarà en uns grans nombres que et donaran una idea senzilla de la viabilitat de la teva idea (ingressos - costos = beneficis / pèrdues)