UVemprénUniversitat de València Logo del portal

I Edició del Programa de formació, intraemprenedoria i talent en les Administracions Públiques (UVemprén Valor Públic)

per a facilitar, a l'estudiantat que persegueix accedir i desenvolupar una carrera professional en les AAPP, formació complementària i experiència pràctica que permeta la comprensió de la seua estructura organitzativa i de la seua cadena de valor.

Per a això, es convoquen 70 ajudes per a l'estudiantat de Grau i Màster de la Universitat de València que desitge realitzar pràctiques externes en Ajuntaments, Mancomunitats i la Diputació de València.

*NOTA ACLARATÒRIA: Podrà acollir-se a aquestes ajudes de desplaçament l'estudiantat que no tinga assignada una pràctica o aquells que la tinguen assignada en una entitat local de la província de València. Queden excloses les persones que ja estiguen realitzant la seua pràctica externa en una empresa.

CONVOCATÒRIA 
SOL·LICITUDS
 • url Termini de presentació: des del dia següent a la publicació en el DOGV i fins al 15/02/2021

PROCEDIMENT, has de seguir els següents passos:

 1. Consulta el llistat d'entitats públiques d'acollida i places ofertades per cadascuna d'elles.
 2. Si estàs interessat o interessada en alguna de les places ofertades (màxim 3), concreta amb l'entitat pública local les condicions concretes de la teua pràctica. Per això, envia un correu a uvempren@uv.es i et facilitarem el seu contacte.
 3. Envia la teua proposta de pràctica o «autopràcticum» a uvpracticas@uv.es (ADEIT) perquè siga aprovada per la persona que coordina les pràctiques al teu centre o titulació. Indica en l'apartat Activitats «CONVOCATÒRIA VALOR PÚBLIC».
 4. ADEIT et comunicarà el resultat de la valoració, i en cas de no ser aprovada els motius i possibles subsanacions.
 5. Una vegada aprovada la teua pràctica, ompli l'ANNEX II amb la proposta de millora i amb la teua sol·licitud de pràctiques.
 6. pdf Formalització de la inscripció. Una vegada omplit l'ANNEX II, sol·licitar l'ajuda per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d'Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit "programa UVemprén Valor Públic" i adjuntar-la.
 7. Una vegada aquesta convocatòria s'haja resolt, ADEIT prepararà el seu acord o conveni de pràctiques per tal que les pugues iniciar.

 
DOCUMENTACIÓ (Documents Word descarregables)
 • pdf ANNEX II: Sol·licitud, Proposta de Millora i Declaració Responsable
 • pdf ANNEX III: Formació del programa
 • pdf ANNEX IV: Diari d'innovació
TRAMITACIÓ
 • url Resolució Tauler d'Anuncis de la Universitat de València     
AJUDES ECONÒMIQUES

El programa finança una ajuda de 250 € per persona per a sufragar les despeses de desplaçament al llarg de tot el periode en el qual es realitze la pràctica externa. També finança un certificat en intraemprenedoria en les AAPP.      

REQUISITS

Les persones sol·licitants per a resultar admeses en aquesta convocatòria hauran de complir amb els requisits específics per a realitzar pràctiques externes de la titulació en la qual estiguen matriculades.

OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
 • Assistir a la formació que es realitzarà de forma online preferentment al començament del període de pràctiques (vegeu ANNEX III)
 • Realitzar les pràctiques en el període comprés entre l'1 de febrer i el 30 de juny de 2021
 • Presentar el Diari d'Innovació una vegada finalitzada la pràctica (ANNEX IV)
FORMULARI D'ADHESIÓ A LA I EDICIÓ DEL PROGRAMA UVEMPRÉN VALOR PÚBLIC PER A LES ENTITATS LOCALS PÚBLIQUES