UVemprénUniversitat de València Logo del portal

Linkedin para emprender

Linkedin per a emprendre
Resum Comprén d'una forma senzilla i intuïtiva els aspectes positius que LinkedIn ens pot oferir com a emprenedors.
Course Calendar From 12/11/2024 to 14/11/2024
Inscription From 28/03/2024 to 06/11/2024
Price Gratuït amb Beca Santander
Edition Tercera
Hours 10
Places 40
Teaching mode Attended
Language Spanish
Destination PhD Student
DEGREE Student
Exchange student
MASTER Student
Alumni UV
Admission
Admission criteria

DESTINATARIS:

 • Alumnat de la Universitat de València de qualsevol grau, màster o doctorat de la Universitat de València.
 • Alumni de la Universitat de València dels darrers tres anys.
 • Estudiantat del títol propi de la UV "Expert en Startup Management".
 • Personal de la UV:
  • Incubadora del Parc Científic
  • Agrotec

El criteri aplicat per a l'avaluació és el següent, puntuat fins a un màxim de 30 punts.

- Participació en qualsevol dels programes UVemprén https://links.uv.es/uvempren/programes (5 punts per programa fins a un màxim de 30 punts).

La resolució de les ajudes contindrà la puntuació assignada a les persones sol·licitants. En el cas d'empat de puntuació, tindrà preferència la sol·licitud que s'haja presentat en primer lloc. En el supòsit de renúncia per part d'alguna persona beneficiària, es cridarà a la primera persona de la llista de sol·licitants que no haja obtingut beca per ordre descendent de puntuació.

Procedure

PROCEDIMENT. Has de seguir els 3 passos:

1 Ompli el formulari 

2 Sol·licita la beca per ENTREU amb una instància general dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) mitjançant el tràmit “UVemprén-CAMPUS-2024

i adjunta el formulari de sol·licitud abans esmentat.

3 Sol·licita la beca a SANTANDER UNIVERSIDADES mitjançant la plataforma SANTANDER OPEN ACADEMY.

Inscription
Target
 1. Comprendre d'una forma senzilla i intuïtiva els aspectes positius que LinkedIn ens pot oferir com a emprenedors.
 2. Definir quines línies d'acció ens ofereix LinkedIn per a treballar la nostra marca personal a través de LinkedIn.
 3. Aprendre a realitzar un perfil en LinkedIn que siga atractiu i en harmonia amb la marca personal que volem desenvolupar.
 4. Identificar aquells perfils de persones o entitats (p. ex. empreses, institucions, emprenedors) amb les quals siga interessant connectar per a generar una xarxa de contactes d'interés que ens ajude a créixer professionalment.
 5. Proporcionar pautes perquè l'alumnat puga generar contingut de valor per a la comunitat de LinkedIn utilitzant diferents tipus de publicacions.
 6. Establir les bases per a dissenyar una estratègia de continguts en LinkedIn que responga als seus interessos professionals.
 7. Compartir casos d'èxit d'emprenedors que utilitzen LinkedIn com a eina digital indispensable per a impulsar els seus projectes.

 

Contents
 1. Introducció al curs. Per què hem d'utilitzar LinkedIn si som emprenedors?
 2. Els pilars per a tindre èxit en LinkedIn: el perfil, la xarxa de contactes i els continguts.
 3. Construint un casa atractiva per a la comunitat de LinkedIn: el teu perfil de LinkedIn.
 4. Fent “emprendamics” en LinkedIn que t'ajuden en la teua aventura com a emprenedor: la xarxa de contactes professionals en LinkedIn.
 5. Com desenvolupar continguts atractius que aporten valor a la teua comunitat i atraguen l'atenció del teu públic objectiu: el contingut en LinkedIn.
 6. Una mirada cap al futur: seguim connectats amb UVemprén en LinkedIn.
Methodology

El curs “LinkedIn per a emprendre” combina un enfocament teòric amb activitats pràctiques on l'alumnat vivenciarà els continguts a través de la metodologia “learning by doing”. Per a això, es realitzaran diversos exercicis pràctics i dinàmiques interactives, que l'alumnat podrà aplicar al seu context professional per a maximitzar l'aprofitament de la formació. A més, es realitzarà una avaluació formativa d'algunes de les activitats realitzades, com una part important del procés d'ensenyament-aprenentatge a l'hora d'aconseguir els objectius del curs.

 

Sessions
Sessions Date and time of start Date and time of finish
1 21/11/2023 15:30 21/11/2023 20:30
2 23/11/2023 15:30 23/02/2023 20:30
Professor
External Professors

Samuel López Carril.
Docent i Investigador Postdoctoral en la Universidad de Castilla-La Mancha amb contracte Juan de la Cierva-formació.

Coneix-me i connecta amb mi en LinkedIn abans de començar el curs: https://www.linkedin.com/in/samuel-lopez-carril/

 

Organization
Organizators