UVemprénUniversitat de València Logo del portal

Aquesta convocatòria pretén donar suport al desenvolupament d'empreses innovadores i/o de base tecnològica a l'entorn de la Universitat de València, posant a la seua disposició espais en el PCUV i facilitant l'accés als diferents programes de suport a l'emprenedor tant del parc, com de les entitats i organismes col·laboradors. A aquest efecte, el PCUV disposa d'espais per a donar cabuda a iniciatives o projectes de diferents camps científic-tecnològics, com són, entre altres, la química, la biotecnologia, les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) i l'electrònica i amb diferents necessitats d'infraestructures i serveis.

Els objectius del programa són:

  • Posar de manifest i fomentar l'emprenedoria en la societat com una nova oportunitat d'inserció professional per a perfils amb una alta qualificació.
  • Facilitar el llançament, la consolidació i promoció d'iniciatives empresarials innovadores i amb base científica-tecnològica que es generen en l'entorn universitari.
  • Afavorir la interacció i generació de sinergies positives entre investigadors, empresaris i emprenedors de diferents àrees d'activitat distribuïts de forma heterogènia en les instal·lacions del Parc Científic.