.

XIX Setmana Internacional

8 - 12 novembre

.

XIX Setmana Internacional

8 - 12 novembre

.

International Week 2021 (a/y 2022-2023)

Sessions Facultat

Sessions Facultat

Sessions Facultat

Sessions Facultat

Informative Meetings Erasmus
Studies sorted by faculty
Informative Meeting Erasmus
Placement Programme
Informative Meeting International
Programme
Informative Meeting European
Universities: Forthem

 

1. Informative meetings Erasmus Studies sorted by faculty

You can find below the appointment for the session at your faculty. Some sessions will be face to face while others will be on-line sessions.

Some faculties have programmed an additional session about their degrees.

CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA

 

 • ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA (ETSE): Wednesday, November 10th, 12:30 h Classroom 0.2.2
 • FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES: Monday, November 8th, 14:00 h. Sala Charles Darwin 
 • FACULTAT DE FARMÀCIA: Tuesday, November 11th, 13:00 h. Saló de Graus

 

CAMPUS DELS TARONGERS

 

 •  FACULTAT DE DRET:
  • Monday, November 8th, 12:00 h. Classroom N101 (any degree)
  • Monday, November 8th, 12:00 h. Classroom N101 (any degree)
  • Poster

CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

 

 • FACULTAT DE FILOSOFIA I CC DE L’EDUCACIÓ: Monday, November 8th, 13:00 h. Aula Magna
 • FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA: Thursday, November 11th, 11:00 h. Classroom F3.4 Sala Palmireno
 • FACULTAT D’INFERMERIA I PODOLOGIA: Thursday, November 11th, 13:30 h. Salón de Actos
 • FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA: Wednesday, November 10th, 12:00 h. https://ir.uv.es/01KZvuz

Erasmus Studies: any degree, any campus

2.Informative Meeting Erasmus Placement Programme

3. Informative Meeting International Programme

4. Informative Meeting European Universities: Forthem