• .
  • .
  • .

ACGUV 80/2017 "Normativa sobre dedicació docent del personal docent i investigador a temps complet de la Universitat de Vallència"

19/05/17

Documentació a aportar per a l'aplicació de l'apartat 5e de l'article 3 de la Normativa Normativa sobre dedicació docent del personal docent i investigador a temps complet de la Universitat de València. El termini de presentació de soll.licituds finalitzarà el pròxim dia 31 de maig de 2017

Ordenadors

Convocatòria d'ajudes econòmiques per al PDI amb discapacitat 2017

16/05/17

Amb data 15 de maig de 2017 s'ha publicat la resolució de la vicerectora d'Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat mitjançant la qual es convoquen les ajudes econòmiques per al PDI amb discapacitat per a l'any 2017. Termini de presentació de sol.licituds: del 15 de maig fins al 15 de juny de 2017.

Criteris per a atendre situacions conjunturals de plantilla durant el curs acedèmic 2017/2018. Criteris de reducció de docència

11/05/17

Aprovats, per ACGUV 81/2017, els Criteris per a atendre situacions conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2017/2018. Criteris de reducció de docència.

Dedicació docent del personal docent i investigador a temps complet de la Universitat de València

11/05/17

Aprovació, per ACGUV 80/2017 de 26 d'abril, de la Normativa sobre dedicació docent del personal docent i investigador a temps complet de la Universitat de València

imatge aules

Reduction of teaching load due to disability

10/04/17

Deadline to submit applications for reduction of teaching load due to disability for the whole academic year 2017-2018: 30th of April 2017. Applications submitted after this deadline will be considered for second term.

 
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy