University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

Organigrama

 

 

Categoria             

              Nom i cognoms        Telèfon    E-mail
Cap del Servei Teresa Bondía Alberola 96.38 64213
Fax: 96.386.40.71
Teresa.Bondia@uv.es
Tècnica Superior de Gestió Administrativa Marina Talavera Ballester Ext. 51013 Marina.Talavera@uv.es
Tècnica Superior de Gestió Administrativa Mar Hernández Rueda Ext. 52205 Mar.Hernandez@uv.es
 
Secció de Gestió de PDI
Cap de Secció Mónica Sanchez Chico 96.38 64382 Monica.Sanchez@uv.es
 
Unitats de Gestió
Cap d'Unitat de Gestió I Julia Aguilar Izquierdo 96.16 25638 m.julia.aguilar@uv.es
Cap d'Unitat de Gestió II Mª Dolores Tomás Sintes 96.38 64280 M.Dolores.Tomas@uv.es

Administratives/ius
Estela Sánchez García 96.38 64133 Estela.Sanchez@uv.es
Mª Jesús Gómez Belda Ext. 51321 M.Jesus.Gomez@uv.es
Mª José Pérez García  96.33 95046 M.Jose.Perez-Garcia@uv.es
Raquel Sifre Quilis 96.33 95022 Raquel.Sifre@uv.es
M.Leticia Fernández Vicente 96.16 25637 M.Leticia.Fernandez@uv.es
Marta Baños Valero Ext. 51322 Marta.banos@uv.es
Leonor Almenara Esteve Ext. 51320 Leonor.Almenara@uv.es
  Anna Castillo Marín Ext. 51320 Anna.Castillo@uv.es
  Yolanda Domenech Marín   Yolanda.Domenech@uv.es
 
Secció de Selecció del PDI
Cap de Secció Vicent Roig Company Ext. 83046 Vicente.Roig-Company@uv.es  
 
Unitat de Concursos
Cap d'Unitat de Gestió Antonio Torre Pozo 96.38 64759 unitat.concursos@uv.es
Administrativa Rosa Arranz Enguídanos 96.38 64214 unitat.concursos@uv.es
Administrativa Almudena Pérez Jiménez 96.38 64214 unitat.concursos@uv.es
Administratiu Fco. José Berdún Rojas 96.38 64759 unitat.concursos@uv.es
Administratiu Bibia Ortí Taberner 96 35 44167 unitat.concursos@uv.es
 
Secció de Planificació i Anàlisi
Cap de Secció Mª. Dolores Alepuz Anrubia 96.38 64045 mdoan@uv.es
 
Unitat de Gestió d'Organització Acadèmica
Tècnica Mitjana de Gestió M. Dolores García Casares Ext. 51301 unitat.oca@uv.es
Tècnica Mitjana de Gestió Mª Dolores Morales Juan Ext. 51184 unitat.oca@uv.es
Cap d'Unitat de Gestió Beatriz Quiñonero Suarez 96.38 64215 unitat.oca@uv.es
Administrativa Mª Eugenia Guillén Gómez Ext. 51184 unitat.oca@uv.es
Administrativa M. Carmen Saiz Piqueras 96 38 64215 unitat.oca@uv.es
Administrativa M. Teresa Marín Sánchez Ext. 51301 unitat.oca@uv.es
 
Unitat de Gestió de Plantilla i Control Pressupostari
Cap d' Unitat de Gestió David Moreno Martínez Ext. 51323 unitat.plantilla@uv.es
Administrativa Consuelo Guasp Carrascosa Ext. 51323 unitat.plantilla@uv.es
Administrativa Carolina Coscollá Pascual 96.38 64963 unitat.plantilla@uv.es
Administratiu Óscar Macarro Polo 96.38 64963 unitat.plantilla@uv.es

Les adreces de correu electrònic de la Universitat de València es publiquen en aquestes pàgines amb finalitats exclusivament acadèmiques i administratives. El fet de fer-les servir per a un ús distint d'aquests, i en particular amb finalitats comercials o d'enviaments massius de correu (SPAM), es considerarà contrari als principis de l'art. 4 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de les Dades de Caràcter Personal, i als seus equivalents de la Directiva 95/46/CE, i serà posat en coneixement de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.