University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

La Carta de Serveis del Servei de Recursos Humans PDI és el conjunt de documents escrits que constitueixen l'instrument mitjançant el qual aquesta unitat administrativa informa a les persones usuàries sobre les funcions que té encomanades.