University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019

  • RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2019, de la rectora, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019, relativa a places dels cossos del personal docent universitari i del professorat contractat doctor (DOCV 23/05/2019) i CORRECCIÓ d'errades de 23 de maig de 2019 (DOCV 03/06/2019).

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2018

  • RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2018, del Rector de la Universitat de València, per la qual es disposa la publicació de l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2018, relativa a places dels cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor (DOCV 27/02/2018)
  • RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2018, de la Rectora de la Universitat de València, per la qual s’ordena publicar l’ampliació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2018, relativa a places dels cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor (DOGV 31/12/2018)

 

.