University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

Convocatòries Terminis

Resolució de 21 de juny de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost de 2023, als efectes assenyalats en aquesta resolució

Convocatòria 190 (Professorat Titular d'Universitat)

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Titular Universitari, convocat per Resolució de 19 de desembre  de 2023 (B.O.E. 27 de desembre de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 14 de febrer al 13 de març de 2024 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Titular Universitari, convocat per Resolució de 19 de desembre  de 2023 (B.O.E. 27 de desembre de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 30 de gener al 12 de febrer de 2024 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

BOE 27-12-2023

Presentació d'instàncies: Del 28 de desembre de 2023 al 26 de gener de 2024 (ambdós inclosos)

Convocatòria 189 (Professorat Titular d'Universitat)

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Universitari, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2023 (B.O.E. 27 de novembre de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 17 de gener al 16 de febrer de 2024 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Universitari, convocat per Resolució de 16 de novembre de 2023 (B.O.E. 27 de novembre de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 2 al 15 de gener de 2024 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

BOE 27-11-2023

Presentació d'instàncies: Del 28 de novembre al 28 de desembre de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 188 (Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de la plaça de Catedràtic / Catedràtica d'Universitat, convocada per Resolució de 6 d'octubre de 2023 (B.O.E. 16 d'octubre de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: De l'1 de desembre de 2023 al 2 de gener de 2024 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de la plaça de Catedràtic / Catedràtica d'Universitat, convocada per Resolució de 6 d'octubre de 2023 (B.O.E. 16 d'octubre de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 16 al 29 de novembre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

BOE 16-10-2023

Presentació d'instàncies: Del 17 d'octubre al 14 de novembre de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 187 (Professorat Titular d'Universitat)

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Universitari, convocat per Resolució de 6 d'octubre de 2023 (B.O.E. 16 d'octubre de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: De l'1 de desembre de 2023 al 2 de gener de 2024 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Universitari, convocat per Resolució de 6 d'octubre de 2023 (B.O.E. 16 d'octubre de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 16 al 29 de novembre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2023, de la Universitat de Vx.alència, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. 

BOE 16-10-2023

Presentació d'instàncies: Del 17 d'octubre al 14 de novembre de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 186 (Professorat Titular d'Universitat incorporació de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat I3 en el marc del programa "Ramón y Cajal")

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 6 d'octubre de 2023 (B.O.E. 16 d'octubre de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: De l'1 de desembre de 2023 al 2 de gener de 2024 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 15 de novembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 6 d'octubre de 2023 (B.O.E. 16 d'octubre de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 16 al 29 de novembre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 6 d'octubre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. 

BOE 16-10-2023

Presentació d'instàncies: Del 17 d'octubre al 14 de novembre de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 185 (Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat. Concurs de movilitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

 

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de plaça vacant en el cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat (concurs de mobilitat), convocat per Resolució de 14 de juliol de 2023 (B.O.E. 24 de juliol de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 19 de setembre al 18 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de plaça vacant en el cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat (concurs de mobilitat), convocat per Resolució de 14 de juliol de 2023 (B.O.E. 24 de juliol de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 4 al 15 de setembre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ del 14 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de plaça vacant del cos docent universitari de Catedràtic/a d'Universitat.

BOE 24-07-2023

Presentació d'instàncies: Del 25 de juliol al 22 d'agost de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 184 (Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 14 de juliol de 2023 (B.O.E. 24 de juliol de 2023)

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 19 de setembre al 18 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 14 de juliol de 2023 (B.O.E. 24 de juliol de 2023)

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 4 al 15 de setembre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. 

BOE 24-07-2023

Presentació d'instàncies: Del 25 de juliol al 22 d'agost de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 183 (Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat incorporació de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat I3 en el marc del programa "Juan de la Cierva")

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 26 de juny de 2023 (B.O.E. 3 de juliol de 2023).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 19 de setembre al 18 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ d'1 de setembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 26 de juny de 2023 (B.O.E. 3 de juliol de 2023).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 4 al 15 de setembre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat.

BOE 03-07-2023

Presentació d'instàncies: Del 4 al 31 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 182 (Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 16 de juny de 2023 (B.O.E. 1 de juliol de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 4 d'octubre al 3 de novembre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 16 de juny de 2023 (B.O.E. 1 de juliol de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 16 de setembre al 16 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 16 de juny de 2023 (B.O.E. 1 de juliol de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: De l'1 al 14  de setembre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat.

BOE 01-07-2023

Presentació d'instàncies: Del 3 al 28 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 181 (Professorat Titular d'Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, convocat per Resolució de 16 de juny de 2023 (B.O.E. 1 de juliol de 2023).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 16 de setembre al 16 d'octubre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, convocat per Resolució de 16 de juny de 2023 (B.O.E. 1 de juliol de 2023).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: De l'1 al 14  de setembre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic, de Professorat Titular d’Universitat.

Pròxim enviament correcció d'errors BOE 01-07-2023

BOE 01-07-2023

Presentació d'instàncies: Del 3 al 28 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)

BOE 15-07-2023

Correcció d'errors 

Convocatòria 180 (Professorat Titular d'Universitat incorporació de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat I3 en el marc del programa "Ramón y Cajal")

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

 

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució d'1 de juny de 2023 (B.O.E. 8 de juny de 2023)

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 25 de juliol al 25 de setembre de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució d'1 de juny de 2023 (B.O.E. 8 de juny de 2023)

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 10 al 21 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ d'1 de juny de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic, de Professorat Titular d’Universitat.

(DOGV 09-06-2023)

BOE 08-06-2023

Presentació d'instàncies: Del 9 de juny al 6 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 179 (Professorat Titular d'Universitat incorporació de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat I3 en el marc del programa "Miguel Servet")

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

 

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 12 de maig de 2023 (B.O.E. 19 de maig de 2023).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 5 de juliol al 4 de setembre de 2023 (ambdós inclosos)

Pendent confirmació agost inhàbil.

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 12 de maig de 2023 (B.O.E. 19 de maig de 2023).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 20 de juny al 3 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic, de Professorat Titular d’Universitat.

(DOGV 01-06-2023)

BOE 19-05-2023

Presentació d'instàncies: Del 22 de maig al 16 de juny de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 178 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadores Ramon y Cajal amb certificat I3)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

 

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 19 d'abril de 2023 (B.O.E. 28 d'abril de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 15 de juny al 14 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 19 d'abril de 2023 (B.O.E. 28 d'abril de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 31 de maig al 13 de juny de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic, de Professorat Titular d’Universitat.

(DOGV 04-05-2023)

BOE 28-04-2023

Presentació d'instàncies: Del 2 al 29 de maig de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 177 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadores Ramon y Cajal amb certificat I3)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

 

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 19 d'abril de 2023 (B.O.E. 28 d'abril de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 15 de juny al 14 de juliol de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 19 d'abril de 2023 (B.O.E. 28 d'abril de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 31 de maig al 13 de juny de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Concurs públic, de Professorat Titular d’Universitat.

(DOGV 03-05-2023)

BOE 28-04-2023

Presentació d'instàncies: Del 2 al 29 de maig de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 176 (Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 9 de març de 2023 (B.O.E. 16 de març de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 9 de maig al 8 de juny de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 19 d'abril de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 9 de març de 2023 (B.O.E. 16 de març de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 20 d'abril al 5 de maig de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 9 de març de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la que se convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. 

(DOGV 21-03-2023)

BOE 16-03-2023

Presentació d'instàncies: Del 17 de març al 18 d'abril de 2023 (ambdós inclosos)

Convocatòria 175 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadors vinculació programa annex I i certificat I3)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

RESOLUCIÓ de 18 d'abril de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 20 de febrer de 2023 (B.O.E. 27 de febrer de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 19 d'abril al 18 de maig de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 28 de març de 2023 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 20 de febrer de 2023 (B.O.E. 27 de febrer de 2023). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 29 de març al 13 d'abril de 2023 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la que se convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. 

(DOGV 06-03-2023)

BOE 27-02-2023

Presentació d'instàncies: Del 28 de febrer al 27 de març de 2023 (ambdós inclosos)