Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

Convocatòries Terminis

GUIA COMISSIONS SELECCIÓ funcionaris sobre acte de constitució i proves

Convocatòria 163 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadores Ramon y Cajal i d’altres programes d’excel·lència, nacionals o internacionals amb certificat I3)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 18-05-2022)

BOE 09-05-2022

Presentació d'instàncies: Del 10 de maig al 6 de juny de 2022 (ambdós inclosos)

Convocatòria 162 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadores Ramon y Cajal i d’altres programes d’excel·lència, nacionals o internacionals amb certificat I3)

Terminis orientatius 

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 12 de maig 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 11 de març de 2022 (B.O.E. 21 de març de 2022). Convocatòria 162/ 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 13 de maig al 13 de juny de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2022 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 11 de març de 2022 (B.O.E. 21 de març de 2022). Convocatòria 162/ 2022.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 27 d'abril al 26 de maig de 2022 (ambdós inclosos)

Nota d'error

On diu: Termini de reclamacions: Del 27 d'abril al 26 de maig de 2022 (ambdós inclosos)

ha de dir: Termini de reclamacions: Del 27 d'abril al 10 de maig de 2022 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 11 de març de 2022, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 25-03-2022)

BOE 21-03-2022

Presentació d'instàncies: Del 22 de març al 21 d'abril de 2022 (ambdós inclosos)