Universitat de ValènciaServei de Recursos Humans PDI Logo del portal

Convocatòries Terminis

Convocatòria 196 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadors vinculació programa annex I i certificat I3)

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2024, de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria de concurs d’accés a places de professorat titular d’universitat destinades a la incorporació de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat I3 en el marc de programes d’excel·lència investigadora.

BOE 10-07-2024

Presentació d'instàncies: Del 11 de juliol al 7 d'agost de 2024 (ambdós inclosos)

Convocatòria 195 (Professorat Titular d’Universitat. Concursos de movilitat)

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2024 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places vacants en el cos docent universitari de Professorat Titular d'Universitat (Concurs de Mobilitat), convocat per Resolució de 18 de juny de 2024 (B.O.E. 25 de juny de 2024). Convocatòria 195 / 2024.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 25 de juliol al 6 de setembre de 2024 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 18 de juny de 2024, de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria per a la provisió de places vacants del cos docent universitari de Professorat Titular d'Universitat.

BOE 25-06-2024

Presentació d'instàncies: Del 26 de juny al 23 de juliol de 2024 (ambdós inclosos)

Convocatòria 194 (Catedràtics/ques d’Universitat. Promoció interna)

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 19 de juliol de 2024 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 13 de juny de 2024 (B.O.E. 19 de juny de 2024). 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 22 de julio al 3 de setembre de 2024 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2024, de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria de concurs d’accés a places de catedràtic o catedràtica d’universitat per promoció interna.

BOE 19-06-2024

Presentació d'instàncies: Del 20 de juny al 18 de juliol de 2024 (ambdós inclosos)

Convocatòria 193 (Professorat Titular d’Universitat)

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2024 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Titular universitari, convocat per Resolució de 13 de juny de 2024 (B.O.E. 22 de juny de 2024).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 25 de juliol al 6 de setembre de 2024 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2024, de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria de concurs d’accés a places de professorat titular d’universitat.

Correció d'errors de la RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2024, de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria de concurs d’accés a places de professorat titular d’universitat. BOE 01-07-2024

BOE 22-06-2024

Presentació d'instàncies: Del 25 de juny al 22 de juliol de 2024 (ambdós inclosos)

Convocatòria 192 (Catedràtics/ques d’Universitat. Promoció interna)

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2024 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 31 de maig de 2024 (B.O.E. 10 de juny de 2024).

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2024 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d'Universitat, convocat per Resolució de 31 de maig de 2024 (B.O.E. 10 de juny de 2024) i correcció d'errors de 10 de juny de 2024 (B.O.E. 14 de juny de 2024).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 12 al 25 de juliol de 2024 (ambdós inclosos)

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 16 al 29 de juliol de 2024 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 31 de maig de 2024, de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria de concurs d’accés a places de catedràtic o catedràtica d’universitat per promoció interna.

Correcció d'error plaça 5760 (còdi 44 / 2024), àrea de coneixement "Dret Administratiu". BOE 14-06-2024.

Correcció d'error plaça 1516 (còdi 30 / 2024), àrea de coneixement "Nutrició i Bromatologia". BOE 01-07-2024.

BOE 10-06-2024

Presentació d'instàncies: Del 11 de juny al 9 de juliol de 2024 (ambdós inclosos)

Convocatòria 191 (Professorat Titular d’Universitat incorporació investigadors vinculació programa annex I i certificat I3)

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2024 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d’admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d’Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 30 d’abril de 2024 (B.O.E. 9 de maig de 2024).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 27 de juny al 26 de juliol de 2024 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2024 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 30 d'abril de 2024 (B.O.E. 9 de maig de 2024).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: De l'11 al 25 de juny de 2024 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2024, de la Universitat de València, per la qual es publica la convocatòria de concurs d’accés a places de professorat titular d’universitat destinades a la incorporació de personal investigador doctor que haja obtingut el certificat I3 en el marc de programes d’excel·lència investigadora.

BOE 09-05-2024

Presentació d'instàncies: Del 10 de maig al 6 de juny de 2024 (ambdós inclosos)