Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

Convocatòries Terminis

Informació a les comissions respecte a la celebració dels actes de concursos d'accés en modalitat presencial i no presencial

GUIA ANNEX TÈCNIC funcionaris comunitat virtual

GUIA COMISSIONS SELECCIÓ funcionaris sobre acte de constitució i proves

Resolució de 30 de juny de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es declaren inhábils uns dies del mes d'agost de 2020, als efectes assenyalats en aquesta resolució (DOGV 06.07.2020)

Convocatòria 151

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 10 de març de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 06-04-2021)

BOE 22-03-2021

Presentació d'instàncies: Del 23 de març al 22 d'abril de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria 150

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de professorat Titular d’Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 3 de febrer de 2021 (B.O.E. 18 de febrer de 2021). Convocatòria 150 / 2021.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 15 d'abril al 14 de maig de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 23 de març de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 3 de febrer de 2021 (B.O.E. 18 de febrer de 2021). Convocatòria 150 / 2021.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 24 de març al 8 d'abril de 2021 (ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 3 de febrer de 2021, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 12-02-2021)

BOE 18-02-2021

Presentació d'instàncies: Del 19 de febrer al 18 de març de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria 149

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

 

Resolució del rectorat d’aquesta Universitat per la que s’acorda l’ampliació del termini per a la constitució de la comissió que ha de jutjar el concurs per a la provisió de la plaça número 7128, de Professor/a Titular d'Universitat, de l'àrea de Fisiologia (concurs 89/2020)

Tauler d'anuncis

Resolució de 28 de gener de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de Professorat Universitari, convocat per resolució de 2 de novembre de 2020 (B.O.E. 28 de novembre de 2020).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 29 de gener a l'1 de març de 2021 (ambdós inclosos)

Resolució d’11 de gener de 2021 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de professorat universitari, convocat per resolució de 2 de novembre de 2020 (B.O.E. 28 de novembre de 2020).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 12 de gener al 26 de gener de 2021 (ambdós inclosos)

Resolució de 2 de novembre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 13-11-2020)

(DOGV 20-11-2020) Correcció d'errades

(BOE 16-12-2020) Correcció d'errades

BOE 28-11-2020

Presentació d'instàncies: Del 30 de novembre al 29 de desembre de 2020 (ambdós inclosos)

(La presentació d'instàncies s'habilitarà a partir de l'endemà de la publicació en BOE)

Convocatòria 148

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de plaça vacant en el cos de Professorat Titular d’Universitat (concurs de trasllat), convocat per Resolució de 8 d’octubre de 2020 (B.O.E. 22 d’octubre de 2020). Convocatòria 148/ 2020.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 10 de desembre de 2020 al 11 de gener de 2021(ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de plaça vacant en el cos de professorat Titular d’Universitat (concurs de trasllat), convocat per resolució de 8 d’octubre de 2020 (B.O.E. 22 d’octubre de 2020). Convocatòria 148 / 2020.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 24 de novembre al 7 de  desembre (ambdós inclosos)

Resolució de 8 d'octubre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de plaça vacant en el cos de Profesor/a Titular d'Universitat que se citen en l'Annex I (Concurs de Trasllat).

(DOGV 26-10-2020)    

(DOGV 28-10-2020) Correcció d'errades

BOE 22-10-2020

Presentació d'instàncies: Del 23 d'octubre al 19 de novembre de 2020 (ambdós inclosos)

(La presentació d'instàncies s'habilitarà a partir de l'endemà de la publicació en BOE)

Convocatòria 147

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de Professorat Titular d’Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador doctor, convocat per Resolució de 8 d’octubre de 2020 (B.O.E. 22 d’octubre de 2020). Convocatòria 147/ 2020.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 10 de desembre de 2020 al 11 de gener de 2021(ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de professorat Titular d’Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador docent, convocat per resolució de 8 d’octubre de 2020 (B.O.E. 22 d’octubre de 2020). Convocatòria 147 / 2020.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 24 de novembre al 7 de  desembre (ambdós inclosos)

Resolució de 8 d'octubre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos docents universitaris que se citen en l'Annex I (Incorporació de personal investigador doctor).

(DOGV 26-10-2020)

BOE 22-10-2020

Presentació d'instàncies: Del 23 d'octubre al 19 de novembre de 2020 (ambdós inclosos)

(La presentació d'instàncies s'habilitarà a partir de l'endemà de la publicació en BOE)

Convocatòria 146

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica instàncies

GUIA CANDIDATS acte presentació i proves

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de les persones candidates ademeses i excloses en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat, convocat per Resolució de 8 d’octubre de 2020 (B.O.E. 22 d’octubre de 2020). Convocatòria 146 / 2020.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 10 de desembre de 2020 al 11 de gener de 2021(ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de Catedràtics i Catedràtiques d’Universitat, convocat per resolució de 8 d’octubre de 2020 (B.O.E. 22 d’octubre de 2020). Convocatòria 146 / 2020.

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 24 de novembre al 7 de  desembre (ambdós inclosos)

Resolució de 8 d'octubre de 2020, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos docents universitaris que se citen en l'Annex I (Catedràtic/ca d'Universitat).

(DOGV 26-10-2020)

BOE 22-10-2020

Presentació d'instàncies: Del 23 d'octubre al 19 de novembre de 2020 (ambdós inclosos)

(La presentació d'instàncies s'habilitarà a partir de l'endemà de la publicació en BOE)

Convocatòria 145

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica (obligatòria) instàncies (NOVETAT IMPORTANT)

GUIA CANDIDATS funcionaris acte presentació i proves (IMPORTANT)

GUIA ANNEX TÈCNIC funcionaris comunitat virtual

Resolució de 22 de setembre de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places d eprofessorat universitari, convocat per resolució de 2 de juliol de 2020 (B.O.E. 21 de juliol de 2020).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 23 de setembre al 23 d'octubre (ambdós inclosos)

Resolució de 4 de setembre de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places d eprofessorat universitari, convocat per resolució de 2 de juliol de 2020 (B.O.E. 21 de juliol de 2020).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 7 al 18 de setembre (ambdós inclosos)

Resolució de 2 de juliol de 2020, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d'accés a places de cossos docents universitaris.

(DOGV 13-07-2020)

BOE 21-07-2020

Presentació d'instàncies: Del 22 de juliol a l'1 de setembre (ambdós inclosos)

(La presentació d'instàncies s'habilitarà a partir de l'endemà de la publicació en BOE)

Convocatòria 144

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica (obligatòria) instàncies (NOVETAT IMPORTANT)

GUIA CANDIDATS funcionaris acte presentació i proves (IMPORTANT)

GUIA ANNEX TÈCNIC funcionaris comunitat virtual

ACORD D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS DE SELECCIÓ

Resolució de 22 de setembre de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de plaça vacant en el cos de professorat titular d'universitat (concurs de trasllat), convocat per resolució d'1 de juliol de 2020 (B.O.E. 21 de juliol de 2020).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 23 de setembre al 23 d'octubre (ambdós inclosos)

Resolució de 4 de setembre de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de plaça vacant en el cos de professorat titular d'universitat (concurs de trasllat), convocat per resolució d'1 de juliol de 2020 (B.O.E. 21 de juliol de 2020).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 7 al 18 de setembre (ambdós inclosos)

Resolució d'1 de juliol de 2020, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de plaça vacant en el cos de Profesor/a Titular d'Universitat.

(DOGV 13-07-2020)

BOE 21-07-2020

Presentació d'instàncies: Del 22 de juliol a l'1 de setembre (ambdós inclosos)

(La presentació d'instàncies s'habilitarà a partir de l'endemà de la publicació en BOE)

Convocatòria 143

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica (obligatòria) instàncies (NOVETAT IMPORTANT)

GUIA CANDIDATS funcionaris acte presentació i proves (IMPORTANT)

GUIA ANNEX TÈCNIC funcionaris comunitat virtual

ACORD D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS DE SELECCIÓ

Resolució de 10 de setembre de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de catedràtics i catedràtiques, convocat per resolució de 23 de juny de 2020 (BOE 7 de juliol de 2020).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 15 de setembre al 15 d'octubre (ambdós inclosos)

Resolució de 6 d'agost de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de promoció interna, al cos de catedràtics i catedràtiques, convocat per resolució de 23 de juny de 2020 (BOE 7 de juliol de 2020).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 7 d'agosto al 03 de setembre (ambdós inclosos)

Resolució de 23 de juny de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de places de Professorat Universitari, que se citen en els annexos I-A i I-B (Catedràtics/ques d'Universitat). 

(DOGV 03-07-2020)

BOE 07-07-2020

Presentació d'instàncies: Del 8 de juliol al 4 d'agost (ambdós inclosos)

Convocatòria 142

Terminis orientatius

Impacte de gènere

GUIA USUARI presentació telemàtica (obligatòria) instàncies (NOVETAT IMPORTANT)

GUIA CANDIDATS funcionaris acte presentació i proves (IMPORTANT)

GUIA ANNEX TÈCNIC funcionaris comunitat virtual

ACORD D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A LA CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS DE SELECCIÓ

Resolució de 10 de setembre de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places de professorat universitari, convocat per resolució de 23 de juny de 2020 (BOE 7 de juliol de 2020).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 15 de setembre al 15 d'octubre (ambdós inclosos)

Resolució de 6 d'agost de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de professorat universitari, convocat per resolució de 23 de juny de 2020 (BOE 7 de juliol de 2020).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 7 d'agosto al 03 de setembre (ambdós inclosos)

Resolució de 23 de juny de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de places de Professorat Universitari, que se citen en els annexos I-A i I-B (Professors/es Titulars d'Universitat).

(DOGV 03-07-2020)

Correcció d'errades annex I-A (DOGV 22-07-2020) (BOE 24-07-2020)

BOE 07-07-2020

Presentació d'instàncies: Del 8 de juliol al 4 d'agost (ambdós inclosos)

Convocatòria 141

Terminis orientatius

Impacte de gènere

Resolució de 20 de juliol de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de professorat Titular d'Univresitat, destinades a la incorporació de personal investigador docent, convocat per resolució de 13 de març de 2020 (BOE 30 de març de 2020).

 

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 21 de juliol al 21 d'agost (ambdós inclosos)

Resolució d'1 de juliol de 2020 de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos en el concurs públic, per a la provisió de places del cos de professorat Titular d'Universitat, destinades a la incorporació de personal investigador docent, convocat per resolució de 13 de març de 2020 (BOE 30 de març de 2020).

Tauler d'anuncis

Termini de reclamacions: Del 6 al 17 de juliol (ambdós inclosos)

Resolució de 13 de març de 2020, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de places de Professorat Universitari, que se citen en l'Annex I (Incorporació de personal investigador doctor). 

(DOGV 08-04-2020)

BOE 30-03-2020

Presentació d'instàncies:

Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE 23/05/2020).

Tenor dècim: Amb efectes des de l'1 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius. Des d'aqueixa mateixa data, el còmput dels terminis que hagueren sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

 

Presentació d'instàncies: De l'1 al 29 de juny (ambdós inclosos)