Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

Convocatòries CURS 2021-2022 Termini presentació
CONVOCATÒRIA Nº 12: Resolució de data 8 d'octubre de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

DOGV (15-10-2021)

Termini de presentació d'instàncies: del 18 al 29 d'octubre de 2021

CONVOCATÒRIA Nº 11: Resolució de data 22 de setembre de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2021-2022.

DOGV (28-09-2021)

Termini de presentació d'instàncies: del 29 de setembre al 13 d'octubre de 2021

CONVOCATÒRIA Nº 10: Resolució de data 14 de setembre de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

DOGV (20-09-2021)

Termini de presentació d'instàncies: del 21 de setembre al 4 d'octubre de 2021

CONVOCATÒRIA Nº 9: Resolució de data 23 de juliol de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2021-2022.

DOGV (29-07-2021)

Termini de presentació d'instàncies: del 30 de juliol al 26 d'agost de 2021

CONVOCATÒRIA Nº 8: Resolució de data 23 de juliol de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

Nota informativa:
A causa d'un error de transcripció, en les places 8610a-8610b del departament d'Informàtica, àrea Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial, on posa núm. de places: 1, ha de posar núm. de places: 2.

DOGV (29-07-2021)

Termini de presentació d'instàncies: del 30 de juliol al 26 d'agost de 2021

CONVOCATÒRIA Nº 7: Resolució de data 13 de juliol de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2021-2022.

DOGV (26-07-2021)

Termini de presentació d'instàncies: del 27 de juliol al 23 d'agost de 2021

CONVOCATÒRIA Nº 6: Resolució de data 7 de juliol de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

DOGV (19-07-2021)

Termini de presentació d'instàncies: del 20 de juliol al 2 d'agost de 2021

CONVOCATÒRIA Nº 5: Resolució de data 29 de juny de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2021-2022.

DOGV (02-07-2021)

Termini de presentació d'instàncies: del 5 al 16 de juliol de 2021

CONVOCATÒRIA Nº 4: Resolució de data 22 de juny de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

DOGV (30-06-2021)

Termini de presentació d'instàncies: de l'1 al 14 de juliol de 2021

CONVOCATÒRIA Nº 3: Resolució de data 9 de juny de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

DOGV (16-06-2021)

Termini de presentació d'instàncies: del 17 de juny al 1 de juliol de 2021

CONVOCATÒRIA Nº 2: Resolució de data 9 de juny de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2021-2022.

DOGV (21-06-2021)

Termini de presentació d'instàncies: del 22 de juny al 6 de juliol de 2021

CONVOCATÒRIA Nº 1: Resolució de data 21 de maig de  2021 , del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2021-2022.

Correcció d'errades ANNEX 1 (places nº 7178 i 5640)  DOGV 28-05-2021

Correcció, per omissió,  ANNEX III - Instància curriculum acadèmic professorat AJUDANT   DOGV 03-06-2021         

DOGV (26-05-2021)

Termini de presentació d'instàncies: del 27 de maig al 9 de juny de 2021