Logo de la Universitat de València Logo del portal

  • Professor en classe
Convocatòries CURS 2018-2019 Termini presentació
 
CONCURS Nº 7: Resolució de data 15 de juny de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 20-06-2018

Presentació d'instàncies: Del 21 de juny al 4 de juliol de 2018

CONCURS Nº 6: Resolució de data 15 de juny de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019.

DOGV 19-06-2018

Presentació d'instàncies: Del 20 de juny al 3 de juliol de 2018

CONCURS Nº 5: Resolució de data 8 de juny de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 15-06-2018

Presentació d'instàncies: Del 18 al 29 de juny de 2018

CONCURS Nº 4: Resolució de data 25 de maig de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019.

DOGV 30-05-2018

Presentació d'instàncies: Del 31 de maig al 13 de juny de 2018

CONCURS Nº 3: Resolució de data 25 de maig de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 30-05-2018

Presentació d'instàncies: Del 31 de maig al 13 de juny de 2018

CONCURS Nº 2: Resolució de data 16 de maig de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2018-2019.

NOTA: Es suprimeix de la convocatòria la plaça nº 2653.

DOGV 22-05-2018

Presentació d'instàncies: Del 23 de maig al 5 de juny de 2018

CONCURS Nº 1: Resolució de data 11 de maig de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2018-2019.

DOGV 16-05-2018

Presentació d'instàncies: Del 17 al 30 de maig de 2018

   
Convocatòries CURS 2017-2018 Termini presentació

Informe d'impacte de gènere

CONCURS Nº 27: Resolució de data 15 de gener de 2018, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 26-01-2018

Presentació d'instàncies: Del 29 de gener al 9 de febrer de 2018

CONCURS Nº 26: Resolució de data 22 de desembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 28-12-2017

Presentació d'instàncies: Del 29 de decembre del 2017 al 12 de gener de 2018

CONCURS Nº 25: Resolució de data 30 de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 11-12-2017

Presentació d'instàncies: Del 12 al 26 de desembre de 2017

CONCURS Nº 24: Resolució de data 30 de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 11-12-2017

Presentació d'instàncies: Del 12 al 26 de desembre de 2017

CONCURS Nº 23: Resolució de data 24 de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 1-12-2017

Presentació d'instàncies: Del 4 al 19 de desembre de 2017

CONCURS Nº 22: Resolució de data 10 de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 17-11-2017

Presentació d'instàncies: Del 20 de novembre a l'1 de desembre  de 2017

CONCURS Nº 21: Resolució de data 10 de novembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 17-11-2017

Presentació d'instàncies: Del 20 de novembre a l'1 de desembre  de 2017

CONCURS Nº 20: Resolució de data 30 d'octubre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l'empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

DOGV 3-11-2017

Presentació d'instàncies: Del 6 al 17 de novembre de 2017

CONCURS Nº 19: Resolució de data 25 d'octubre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l'empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

DOGV 3-11-2017

Presentació d'instàncies: Del 6 al 17 de novembre de 2017

CONCURS Nº 18: Resolució de data 11 d'octubre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 17-10-2017

Presentació d'instàncies: Del 18 al 31 d'octubre de 2017

CONCURS Nº 17: Resolució de data 22 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l'empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universidad CEU Cardenal Herrera.

DOGV 2-10-2017

Presentació d'instàncies: Del 3 al 18 d'octubre de 2017

CONCURS Nº 16: Resolució de data 22 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 2-10-2017

Presentació d'instàncies: Del 3 al 18 d'octubre de 2017

CONCURS Nº 15: Resolució de data 22 de setembre de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 29-09-2017

Presentació d'instàncies: Del 2 al 17 d'octubre de 2017

CONCURS Nº 14: Resolució de data 28 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 03-08-2017

Presentació d'instàncies: De l'1 al 14 de setembre de 2017

CONCURS Nº 13: Resolució de data 17 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

(*)ERROR: les places 4842 i 9449 del departament d'Òptica i Optometria i Ciències de la Visió, que apareixen adscrites a la Facultat de Medicina i Odontologia, pertanyen a la Facultat de Física (Pendent correcció DOGV). Veure text íntegre Anexo I Tauler Oficial

DOGV 25-07-2017

Presentació d'instàncies: Del 26 de juliol al 8 de setembre de 2017

(*)ERROR places 4842 i 9449

Correcció errores DOGV

CONCURS Nº 12: Resolució de data 17 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 26-07-2017

Presentació d'instàncies: Del 27 de juliol a l'11 de setembre de 2017

CONCURS Nº 11: Resolució de data 10 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 11-07-2017

Presentació d'instàncies: Del 12 al 25 de juliol de 2017

CONCURS Nº 10: Resolució de data 10 de juliol de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

NOTA INFORMATIVA sobre barems aplicables a la convocatòria. Tauler Oficial d'anuncis                       

DOGV 11-07-2017

Presentació d'instàncies: Del 12 al 25 de juliol de 2017

CONCURS Nº 9: Resolució de data 28 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l'empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universidad CEU Cardenal Herrera.

DOGV 30-06-2017

Presentació d'instàncies: Del 3 al 14 de juliol de 2017

CONCURS Nº 8: Resolució de data 27 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 4-07-2017

Presentació d'instàncies: Del 4 al 18 de juliol de 2017

CONCURS Nº 7: Resolució de data 26 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 4-07-2017

Presentació d'instàncies: Del 4 al 18 de juliol de 2017

CONCURS Nº 6: Resolució de data 13 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018, a l'empara del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat de València i la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

DOGV 27-06-2017

Presentació d'instàncies: Del 28 de juny al 11 de juliol de 2017

CONCURS Nº 5: Resolució de data 13 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 27-06-2017

Presentació d'instàncies: Del 28 de juny al 11 de juliol de 2017

CONCURS Nº 4: Resolució de data 8 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 13-06-2017

Presentació d'instàncies: Del 14 al 27 de juny de 2017

CONCURS Nº 3: Resolució de data 6 de juny de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 08-06-2017

Presentació d'instàncies: Del 9 al 22 de juny de 2017

CONCURS Nº 2: Resolució de data 31 de maig de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2017-2018.

DOGV 07-06-2017

Presentació d'instàncies: Del 8 al 21 de juny de 2017

CONCURS Nº 1: Resolució de data 30 de maig de 2017, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2017-2018.

DOGV 06-06-2017

Presentació d'instàncies: Del 7 al 20 de juny de 2017

 

 
Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies