Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

La Comissió de Professorat és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu i assessor del Consell de Govern en matèria de professorat, d’acord amb l’article 157 dels Estatuts de la Universitat de València. Una vegada aprovada la composició de la Comissió per acord 14/2005 del Claustre de la Universitat de València, de 14 de juliol de 2005.