Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

El Consell de Govern en sessió ordinària del 27 de novembre de 2013, acordà l’aprovació de la relació d’arèes de coneixement afins, per a impartir assignatures bàsiques i obligatòries, tenint en compte que les Comissions Acadèmiques de Titulació poden proposar la seua ampliació i que està delegada en la vicerrectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat la incorporació de les propostes al llistat (ACGUV 216/2013).

 Accés a l'ACGUV 216/2013

Facultats Catàleg
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
Facultat de Ciències Biològiques
Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Facultat de Ciències Matemàtiques
Facultat de Ciències Socials
Facultat de Dret
Facultat d'Economia
Facultat de Farmàcia
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació
Facultat de Física
Facultat de Fisioteràpia
Facultat de Geografia i Història
Facultat d'Infermeria i Podologia
Facultat de Magisteri
Facultat de Medicina i Odontologia
Facultat de Psicologia
Facultat de Química