Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

Servei de Recursos Humans PDI

El Servei de Recursos Humans PDI s'adscriu als serveis centrals econòmics i administratius de la Universitat i dependeix orgànicament de la Gerència. Des d'un punt de vista funcional dependeix, fonamentalment, del Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat, no obstant aixó, també dóna el suport administratiu a diverses competències d'altres vicerectorats com el d'Estudis de Grau i de Política Lingüística, el d'Estudis de Postgrau i el d'Investigació i Política Científica.

Les seues funcions estan relacionades amb la tramitació dels processos de selecció del professorat, la gestió dels expedients relatius al PDI de la Universitat, l'organització de l'oferta acadèmica i de la docència, i l'elaboració i el control de la plantilla pressupostària del PDI. Per al desenvolupament d'aquestes funcions, el Servei s'estructura en 3 seccions i 5 unitats, així com un equip tècnic.