Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

Gestió de la dedicació docent (GDI)

Acord sobre la implantació de tutories virtuals i gestió de la dedicació docent del personal docent i investigador de la Universitat de València.
Per acord de la Junta de Govern de data 15 de març de 1994 es va establir, com a experiència pilot i per un període d'un any, un sistema de control de signatures destinat a portar el seguiment de la docència impartida pel professorat de la Universita de València, així com de les tutories. Aquest sistema es basava en la signatura manuscrita dels fulls de control i, en la pràctica, va ser seguit de forma desigual als diferents centres. La vigència d'aquest programa va ser prorrogada per acord de la Junta de Govern de data 8 de maig de 1995, fins que s'establirà un nou sistema de control.