Logo de la Universitat de València Logo Servei de Recursos Humans PDI Logo del portal

Com a professor o professora de nou ingrés a la Universitat de València cal tindre en compte informació rellevant, continguda en aquesta web, sobre tràmits amb la Secció de Seguretat Social, el  Servei de Prevenció i Medi Ambient i l’obligació d’enregistrar en el sistema GDI les classes impartides i les sessions de tutories presencials

Informació sobre alta en Seguretat Social i altres tràmits  que cal realitzar davant la Secció de Seguretat Social en funció de la vostra categoria laboral (Associat/da, Ajudant Doctor/a, Contractat/da Doctor/a) o funcionarial (Catedràtic/a, Titular)

 

Més informació: seccionss@uv.es