Universitat de ValènciaHuman Resources Service (PDI) Logo del portal

Calendari de processos de gestió acadèmica

El calendari de processos de gestió acadèmica, que s'aprova pel Consell de Govern per a cada curs acadèmic, recull diversos procediments gestionats pel Servei de Recursos Humans (PDI).

Amb l’aprovació d’aquest calendari pel Consell de Govern es fa palès l’interès de donar publicitat general a aquests processos administratius, -necessaris, interrelacionats i rellevants en l’ordenació acadèmica-, i a les seues previsions temporals, reforçant el caràcter vinculant dels terminis en ell expressats o que es puguen establir per a la seua execució per aquest Servei com a responsable de la seua gestió.

El calendari serveix, a més a més, per a visualitzar la interrelació i/o seqüenciació entre diversos procediments, de forma que es fa evident la repercussió del compliment dels terminis i la importància de l’actuació coordinada i col·laboradora de tots els agents administratius implicats.

Curs 2023-2024