University of Valencia logo Logo Human Resources Service (PDI) Logo del portal

Calendari de processos de gestió acadèmica

El calendari de processos de gestió acadèmica, que s'aprova pel Consell de Govern per a cada curs acadèmic, recull diversos procediments gestionats pel Servei de Recursos Humans (PDI).

Amb l’aprovació d’aquest calendari pel Consell de Govern es fa palès l’interès de donar publicitat general a aquests processos administratius, -necessaris, interrelacionats i rellevants en l’ordenació acadèmica-, i a les seues previsions temporals, reforçant el caràcter vinculant dels terminis en ell expressats o que es puguen establir per a la seua execució per aquest Servei com a responsable de la seua gestió.

El calendari serveix, a més a més, per a visualitzar la interrelació i/o seqüenciació entre diversos procediments, de forma que es fa evident la repercussió del compliment dels terminis i la importància de l’actuació coordinada i col·laboradora de tots els agents administratius implicats.

Curs 2022-2023

Curs 2021-2022