foto M.Carmen Asensi Iñesta
M.CARMEN ASENSI IÑESTA
PAS-E. Administrativa
Cap d'Unitat -UNITAT DE GESTIÓ DEPARTAMENTAL- Dep.Química Física -ext.44412- y Dep.Química Inorgànica -ext.43001-
44330