foto Anabel Forte Deltell
ANABEL FORTE DELTELL
PDI-Titular d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
Knowledge area: STATISTICS AND OPERATIONAL RESEARCH
Department: Statistics and Operational Research
Calle Doctor Moliner, 50 Campus de Burjassot Facultat de Ciències Matemàtiques Departament d'Estadística i I.O. Planta 3a despatx 25
(9635) 43978