foto Maria Mercedes Bisquert Martinez
MARIA MERCEDES BISQUERT MARTINEZ
PDI-Associat/Da Universitari/A
Knowledge area: RESEARCH METHODS AND EDUCATIONAL DIAGNOSIS
Department: Research Methodology, Educational Diagnosis and Assessment
MERCEDES BISQUERT MARTÍNEZ. Departamento Mide- Despacho en Seminario Mide. CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT Aquest missatge ha estat generat des d'un compte de la Universitat de València per a les finalitats pròpies de la institució. El seu contingut es considera confidencial i, llevat que la seua naturalesa així ho exigisca, no se’n permet la reproducció o distribució sense autorització expressa. Si heu rebut indegudament el correu, us demanem que advertiu d'aquest fet al remitent i que l’elimineu. En el lloc web institucional de la Universitat de València podeu consultar les nostres condicions d'ús i polítiques de privacitat pel que fa a l'enviament de correu electrònic (http://links.uv.es/E0GKasq, http://links.uv.es/26uC3dX). Podeu comunicar qualsevol incidència relacionada amb la recepció dels nostres correus electrònics, i en particular aquelles que es relacionen amb la seguretat i la confidencialitat, mitjançant lopd@uv.es. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje ha sido generado desde una cuenta de la Universitat de València para los fines propios de la institución. Su contenido se considera confidencial y, salvo que la naturaleza del mismo así lo exija, no está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa. Si Vd. ha recibido indebidamente el correo le rogamos que advierta de ello al remitente y proceda a su eliminación. En el sitio web institucional de la Universitat de València puede consultar nuestras condiciones de uso y políticas de privacidad en el envío de correo electrónico (http://links.uv.es/ZkR7Dsl , https://links.uv.es/9yrTPmm). Cualquier incidencia relacionada con la recepción de nuestros correos electrónicos y en particular las relativas a la seguridad y confidencialidad pueden ser comunicadas a lopd@uv.es. CONFIDENTIALITY CLAUSE This message has been sent from a Universitat de València email account for the institution’s own purposes. Its content and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed and are considered confidential, except where justified by their specific nature. If you are not the named addressee, you should not disseminate, distribute or copy this email without consent. If you received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email from your system. Please check out terms of use and privacy policies regarding the sending of emails (http://links.uv.es/BBz6HG5, http://links.uv.es/GAk63v0 ) at the Universitat de València institutional website. Any incident arising from the reception of our e-mails and, specifically from security and confidentiality issues, can be communicated to lopd@uv.es .
Subjects taught and teaching methods
Tutorials
First semester
Wednesday de 19:30 a 21:30. LABORATORIO MEDICIÓN, SEMINARIO MIDE
First semester
Friday de 19:30 a 20:30. LABORATORIO MEDICIÓN, SEMINARIO MIDE
Observations
You participate in the electronic tutoring program of the Universitat de València
Journal Publications
Other publications
Other Achievements
Activity interests
Participations in Conferences
Participations in Conferences
Participation in Committees and Representations
Thesis, minor thesis and research reports
Currricul@'s texts