foto Cristina Sales Arasa
CRISTINA SALES ARASA
PDI Associat/Da Universitari/A
Knowledge area: TEACHING AND SCHOLASTIC ORGANISATION
Department: Education and School Management
******************************** Cristina Sales Arasa Didàctica i Organització Escolar Blasco Ibáñez, 30 - 46010 València Tel. 963864427 Facultat de Magisteri Avda. Tarongers, 4 - 46022 València Tel. 961625129 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT Aquest missatge ha estat generat des d'un compte de la Universitat de València per a les finalitats pròpies de la institució. El seu contingut es considera confidencial i, llevat que la seua naturalesa així ho exigisca, no se’n permet la reproducció o distribució sense autorització expressa. Si heu rebut indegudament el correu, us demanem que advertiu d'aquest fet al remitent i que l’elimineu. En el lloc web institucional de la Universitat de València podeu consultar les nostres condicions d'ús i polítiques de privacitat pel que fa a l'enviament de correu electrònic (http://links.uv.es/E0GKasq, http://links.uv.es/26uC3dX). Podeu comunicar qualsevol incidència relacionada amb la recepció dels nostres correus electrònics, i en particular aquelles que es relacionen amb la seguretat i la confidencialitat, mitjançant lopd@uv.es
963864427 (D)
Subjects taught and teaching methods
33600 - Special educational needsTheoretical-Practical
33602 - Organisation and management of centresTheoretical-Practical
42455 - Master's final projectWork end of studies
44375 - External internshipsPrácticum
44376 - Master's final projectWork end of studies
44471 - Master's final projectWork end of studies
Tutorials
Anual
Monday de 00:00 a 00:00. TUTORIA 100% TELEMÀTICA (TELÈFON: 961625132)
Observations
You participate in the electronic tutoring program of the Universitat de València