UVCulturaUV Logo del portal

Exposicions permanents

 

Història Natural
Campus Burjassot - Paterna
   
Estudi visual sobre la Universitat de València. Mario Rabasco
Campus Burjassot - Paterna, Parc Científic, Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (I2SysBio)
   
Palau de Cerveró, Biblioteca Vicent Peset Llorca
   
Edifici Rectorat, 4a planta
   
2. Medicina i societat
Facultat de Medicina i Odontologia, 2a planta, deganat. Av. Blasco Ibáñez, 15
   
1. Ciència i Societat
Palau de Cerveró