UVCulturaUV Logo del portal

EL TRIOMF DE LA IMATGE
El daguerrotip a Espanya

 
Retrat de dona, 1845, Col·lecció José Huguet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'exposició El triomf de la imatge aborda el primer procediment fotogràfic de la història i la introducció d’aquest a Espanya.
 
El daguerreotip es va presentar el 1839 com una nova tecnologia capaç de fixar les imatges obtingudes a l'interior d'una cambra obscura. Es tracta del tan anhelat sistema mecànic de reproducció de la realitat, perquè, enfront del dibuix, el daguerreotip només exigia la física i la química per a obtenir una empremta de la realitat sobre una planxa metàl·lica.
 
El nostre propòsit amb aquesta exposició ha sigut donar forma a un conjunt de variables que ofereixen claus per a entendre la manera de pensar i les formes d'expressió d'una època. Una perspectiva allunyada dels mers inventaris de successos ordenats cronològicament o de la creació d'un catàleg d'obres des d’una perspectiva més o menys objectiva. Esperem així haver aconseguit contextualitzar el naixement d'un invent tan singular com el millor exercici per a conèixer-ne la història.
 
Aquesta exposició naix en el si d'una recerca duta a terme per al projecte Daguerreobase, una plataforma web destinada a recollir i preservar els daguerreotips existents a Europa. Constitueix, a més, una xarxa per a definir els estàndards de gestió: identificació, descripció i conservació d'aquest tipus de materials fotogràfics en arxius, biblioteques, museus i col·leccions privades d’arreu d’Europa. Ofereix la possibilitat d'establir relacions i connexions entre aquestes col·leccions, i crea un nou escenari per a la recerca en el camp del daguerreotip i, de la mateixa manera, ofereix accés gratuït al nostre patrimoni cultural. Constituït per un consorci de divuit membres de tretze països europeus, en què participen institucions públiques i privades, col·leccionistes i conservadors de fotografia, és representat a Espanya per la Universitat Politècnica de València per mitjà del Laboratori d'Estudi de Materials Fotogràfics Contemporanis (Lemfc). 
 
 
 
 
Retrat d'home, s/d, Col·lecció José Huguet
 
 
 
 
Hi ha encara molts aspectes del daguerreotip que no han sigut estudiats i que permetrien entendre l'impacte que va representar la fotografia en la història social, cultural i científica europea, i molt especialment a Espanya, on els estudis específics són d'escassa rellevància. Per això, des del projecte Daguerreobase creiem important compilar la màxima informació possible sobre l’ús daguerreotips que han arribat fins als nostres dies a través del registrament d'informació en una base de dades col·lectiva. De la mateixa manera, la possibilitat d'oferir una part d'aquests coneixements en la Biblioteca Digital Europea és un punt d'inflexió per a la difusió d'aquesta forma primerenca de fotografia que constitueix un important patrimoni cultural de tot Europa.
 
La exposició inclou una tria de daguerreotips, envoltats dels primers equips fotogràfics amb què es feien, de les primeres notícies i dels primers manuals traduïts a l'espanyol, així com també publicacions en què apareixen gravats a partir de daguerreotips i notes de premsa d'aquells primers daguerreotipistes itinerants que van travessar la Península oferint els seus serveis com a retratistes. En l'exposició també es pot veure una sèrie d'obres anteriors a la invenció de la fotografia que ens parlen de la imatge d'Espanya a la resta d'Europa, del típic i l'emblemàtic, de la continuïtat de la tradició de la miniatura pintada o dels instruments òptics emprats en la pràctica del dibuix.
 
Recórrer l'exposició a través de les diferents secciones en què s'articula és també recórrer la introducció de la fotografia a Espanya: des del gravat amb el qual s'inicia la mostra, titulat La daguerréotypomanie, fins a la creació dels primers estudis de daguerreotip, passant per la tecnologia del nou mitjà, les primeres vistes d'Espanya, l'ús científic del daguerreotip, el paper de l'aristocràcia en la introducció d’aquest o el desenvolupament del retrat induït pels comerciants fotògrafs, amb especial atenció al daguerreotip a la ciutat de València. La mostra acaba amb una petita tria de daguerreotips contemporanis com a mitjà d'expressió vigent, encara avui, en el camp de la creació artística.
 
 
 
 
 
Retrat de dona, s/d, Col·lecció Sánchez Portas
 
 
 
 
 
Prestadors d'obra i imatges:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo Lucio del Valle. Madrid
Arxiu Fotogràfic de Barcelona. Ajuntament de Barcelona
Arxiu José Huguet
Biblioteca de Catalunya. Barcelona
Biblioteca del MuVIM. Diputació de València (Arxiu familiar Rius-Monfort).
Biblioteca Gregori Maians. Universitat de València
Biblioteca Històrica. Universitat de València
Biblioteca Historicomèdica Obs. Astron. Universitat de València
Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Col·lecció Díaz Prosper
Col·lecció F-B S.
Col·lecció Fernández Rivero
Col·lecció Fuentes Megina
Col·lecció García Bautista
Col·lecció Helen Vedrenne i Nina Zaragoza. Obres de Simone Choulle
Col·lecció Mur
Col·lecció particular. Ciudad Real
Col·lecció particular. Tarragona
Col·lecció privada. Barcelona
Col·lecció Carlos Sánchez
Col·lecció Sánchez Portas
Col·lecció Santiago Saavedra
Hemeroteca Municipal de Madrid.
Instituto del Patrimonio Histórico Español. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Lalo García, Txell Sabartés/Voodoo Productions, S.L
Martí Llorens & Rebeca Mutell/ Factoría Heliográfica.
Martí Llorens/Factoría Heliográfica.
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Museu Frederic Marès. Barcelona.
Museo Universidad de Navarra.
Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.
Reial Societat Econòmica d’Amics del País.
 
 
 
 
 
Retrat de dona, s/d, Col·lecció Díaz Prósper