Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Anàlisi Matemàtica Logo del portal

T'animes a participar al Programa d'Estudiants Correctors de la Facultat de Matemàtiques aquest curs?

  • 15 d’octubre de 2020
Image de la noticia

Si estàs matriculat de 3r/4t del Grau en Matemàtiques, consideres que tens un bon nivell pel que fa al llenguatge matemàtic i vols ajudar als estudiants de primer participant en un Programa d'Innovació Educativa, t'interessa el Programa d'Estudiants Correctors.

Objectius: El programa està dissenyat per a

  • Impulsar i reforçar l'aprenentatge del llenguatge matemàtic de manera activa pels estudiants de nova incorporació
  • Incrementar la participació dels estudiants dels darrers cursos en el procés d'aprenentatge dels estudiants de nova incorporació, aprofitant l'experiència de l'estudiant 'corrector'  a l'hora de dissenyar noves estratègies d'aprenentatge.


A l'inici del primer quadrimestre, i després del procés de selecció, es constituirà un equip de treball format pels professors responsables de les assignatures d’Anàlisi Matemàtica i Àlgebra, els estudiants correctors seleccionats i la coordinadora del programa.

Es confeccionaran un màxim de cinc propostes de treball autònom per quadrimestre, tenint en compte  l'experiència comuna dels  membres de l’equip de treball. El professor de l’assignatura és responsable de fer aplegar a cadascun dels estudiants de nova incorporació la proposta de treball autònom, i d'informar de la data de lliurament. El o l’estudiant de primer curs haurà de realitzar de manera individual i autònoma les tasques proposades i entregar al professor responsable de l'assignatura el resultat del seu treball personal en la data prevista. El professor farà aplegar a cada estudiant corrector les tasques de no més de 10 alumnes de primer i aquests disposaran d'almenys una setmana per fer la correcció.

Cada estudiant corrector es responsabilitzarà de la correcció del treball autònom realitzat per un conjunt de no més de 10 alumnes de primer, que seran els mateixos per a totes les tasques, per tal d’afavorir el seguiment personalitzat de cada alumne de nova incorporació. L'equip es reunirà després que les correccions estiguen fetes per tal d'avaluar els resultats de forma comuna i proposar estratègies de millora.

Procés de selecció: S'ha d'omplir la instància i enviarla per correu electronic a la coordinadora del programa abans del 21 d'octubre de 2020.

Coordinadora del programa: Rosa Donat (Dpt. Matemàtiques)   Rosa.M.Donat@uv.es

Des d'ací accedireua a la instància