Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Anatomia i Embriologia Humana Logo del portal

Grau en Medicina

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 18, Formació bàsica: 42.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34441 Anatomia dels aparells i sistemes 6 Formació bàsica Veure fitxa
34440 Anatomia general 6 Formació bàsica Veure fitxa
34442 Embriologia 4,5 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 37,5, Optatiu: 4,5, Formació bàsica: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34445 Neuroanatomia 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 4,5 Optatiu

6r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34492 Treball fi de grau 6 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34494 Anatomia clínica 4,5 Optatiu Veure fitxa

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.