Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Anatomia i Embriologia Humana Logo del portal

Grau en Òptica i Optometria

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 6, Formació bàsica: 54.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34288 Anatomia humana i ocular 9 Formació bàsica Veure fitxa

4n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 36, Optatiu: 24.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34313 Treball fi de grau en Òptica i Optometria 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 24 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens

Informació temporalment no disponible, pot anar al pla d'estudis per a veure tota la informació de la titulació.