Logo de la Universitat de València Logo Departament de Comercialització i Investigació de Mercats Logo del portal

Màster Universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA)

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40069 Estratègies de màrqueting global 5 Obligatori Veure fitxa
44927 Intel·ligència de negocis 5 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40073 Treball fi de màster 30 Obligatori Veure fitxa

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
42148 Comunicació de màrqueting internacional 7,5 Optatiu Veure fitxa
42149 Distribució i logística internacional 7,5 Optatiu Veure fitxa
40072 Investigació internacional de mercats 7,5 Optatiu Veure fitxa
40071 Màrqueting i gestió de serveis 7,5 Optatiu Veure fitxa
42058 Mòdul internacional 30 Optatiu Veure fitxa