Logo de la Universitat de València Logo Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials Logo del portal

Grau en Mestre/a en Educació Infantil

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 13,5, Formació bàsica: 46,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33640 Pràctiques escolars en l'educació infantil I 7,5 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 22,5, Formació bàsica: 37,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33620 Ciències naturals per a mestres 9 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 39, Optatiu: 6, Formació bàsica: 15.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33641 Pràctiques escolars en l'educació infantil II 16,5 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 49,5, Optatiu: 6, Formació bàsica: 4,5.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33626 Didàctica de les ciències naturals de l'educació infantil 6 Obligatori Veure fitxa
33625 Didàctica de les ciències socials de l'educació infantil 6 Obligatori Veure fitxa
33642 Pràctiques escolars en l'educació infantil III 21 Obligatori Veure fitxa
33643 Treball final de grau: Mestre/a en Educació Infantil 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 6 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
36306 Taller multidisciplinari de l'àrea Coneixement de si mateix i autonomia personal 6 Optatiu Veure fitxa
33628 Taller multidisciplinar del área: El medio físico, natural, social y cultural 6 Optatiu Veure fitxa