Logo de la Universitat de València Logo Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials Logo del portal

El grup està constituït per un grup d'investigadors en didàctica de les ciències experimentals. El nostre principal objectiu és el diagnòstic de problemes en l'ensenyança i aprenentatge de les ciències i proposar tractaments que puguen contribuir a superar-los, tant en l'educació científica formal com en la informal. Per a això investiguem en la formació del professorat, elaborant propostes de millora; en les competències a adquirir pels jóvens i el professorat en Educació per a la Salut durant l'escolarització obligatòria; en argumentació i pensament crític en l'ensenyança de les ciències; en la utilització de les relacions ciència tecnologia societat CTS, els qüestions sociocientífiques CSC i la història de les ciències en l'ensenyança; en la utilització de la metodologia basada en la indagació per a l'ensenyança de les ciències en les etapes primerenques de l'educació formal; en l'educació ambiental i interdisciplinari del professorat de ciències socials i experimentals.