Logo de la Universitat de València Logo Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials Logo del portal

L1

La formació del professorat de ciències. Propostes de millora.

Analitzar si el professorat que ha participat en programes de formació i investigat en didàctica de les ciències ha incorporat o no en la seua pràctica educativa les propostes per a l'ensenyança i l'aprenentatge de les ciències dels dits cursos i les diferències en la seua docència amb altres professors.

  

 L2

Educació per a la Salut

Investigació en Educació per a la Salut, Gènere i Horts Ecodidácticos, a través d'estudis, projectes i desenrotllament de materials en els diferents àmbits de la Salut (atenció a les desigualtats, emocions, resolució de conflictes, violència, addiccions, medi ambient, alimentación...) aplicats a la formació integral del futur professorat d'educació primària i secundària.

 

 L3

Dificultats d'aprenentatge i disseny i avaluació de seqüències didàctiques de Ciències

Anàlisi de concepcions d'alumnes i docents i de manuals escolars i recursos educatius; disseny i avaluació de seqüències o unitats didàctiques de Ciències que promoguen l'aprenentatge conceptual, procedimental i axiològic dels estudiants.

 

 L4

Qüestions sociocientífiques CSC i pensament crític en l'Educació científica

Utilització de la història de la ciència i de les relacions ciència-tecnologia-societat (CTS) per a ensenyar naturalesa de la ciència, contextualitzar-la, promoure l'argumentació i el pensament crític i qüestionar les pseudociències

 

 L5

Ensenyança de les ciències per indagació en educació infantil, primària i secundària

Utilització de metodologies basades en la indagació i la investigació orientada per a l'ensenyança i l'aprenentatge de les ciències en les etapes de l'educació formal (segon cicle d'educació infantil, primària i secundària) . Adaptació de les dites metodologies a les particularitats de cada etapa (Reggio Emilia, Centres d'interés, Racons, Proyectos...) . 

  

 L6

Neurociències aplicades a l'educació científica.

Estudi de la relació entre els mecanismes funcionals del cervell associats a l'aprenentatge i l'ensenyança de conceptes científics per mitjà de models (utilitzant la corporización) , metodologies didàctiques i tecnologia educativa. Estudi de la transferència de coneixements de l'àrea de neurociència als docents i l'alumnat.