University of Valencia logo Logo Department of Experimental and Social Sciences Education Logo del portal

L1

La formació del professorat de ciències. Propostes de millora.

Analitzar si el professorat que ha participat en programes de formació i investigat en didàctica de les ciències ha incorporat o no en la seua pràctica educativa les propostes per a l'ensenyança i l'aprenentatge de les ciències dels dits cursos i les diferències en la seua docència amb altres professors.

  

 L2

Educació per a la Salut

Investigació en Educació per a la Salut, Gènere i Horts Ecodidácticos, a través d'estudis, projectes i desenrotllament de materials en els diferents àmbits de la Salut (atenció a les desigualtats, emocions, resolució de conflictes, violència, addiccions, medi ambient, alimentación...) aplicats a la formació integral del futur professorat d'educació primària i secundària.

 

 L3

Dificultats d'aprenentatge i disseny i avaluació de seqüències didàctiques de Ciències

Anàlisi de concepcions d'alumnes i docents i de manuals escolars i recursos educatius; disseny i avaluació de seqüències o unitats didàctiques de Ciències que promoguen l'aprenentatge conceptual, procedimental i axiològic dels estudiants.

 

 L4

Qüestions sociocientífiques CSC i pensament crític en l'Educació científica

Utilització de la història de la ciència i de les relacions ciència-tecnologia-societat (CTS) per a ensenyar naturalesa de la ciència, contextualitzar-la, promoure l'argumentació i el pensament crític i qüestionar les pseudociències

 

 L5

Ensenyança de les ciències per indagació en educació infantil, primària i secundària

Utilització de metodologies basades en la indagació i la investigació orientada per a l'ensenyança i l'aprenentatge de les ciències en les etapes de l'educació formal (segon cicle d'educació infantil, primària i secundària) . Adaptació de les dites metodologies a les particularitats de cada etapa (Reggio Emilia, Centres d'interés, Racons, Proyectos...) . 

  

 L6

Neurociències aplicades a l'educació científica.

Estudi de la relació entre els mecanismes funcionals del cervell associats a l'aprenentatge i l'ensenyança de conceptes científics per mitjà de models (utilitzant la corporización) , metodologies didàctiques i tecnologia educativa. Estudi de la transferència de coneixements de l'àrea de neurociència als docents i l'alumnat.