University of Valencia logo Logo Department of Experimental and Social Sciences Education Logo del portal

El grup està constituït per un grup d'investigadors en didàctica de les ciències socials. El nosstre principal objectiu és el diagnòstic de problemes en l'ensenyament  i en l'aprenentatge de les ciències socials i coneixement del medi i proposar orientacions sobre les accions docents que poden contribuïr a superar-los, tant en l'educació científica formal com en la informal.

Accedir a la nostra pàgina web: http://www.socialsuv.org