Logo de la Universitat de València Logo Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials Logo del portal

Grau en Mestre/a en Educació Primària

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 18, Formació bàsica: 42.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33697 Pràctiques escolars d'educació primària I 6 Obligatori Veure fitxa

2n curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Formació bàsica: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33620 Ciències naturals per a mestres 9 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 42, Optatiu: 18.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33652 Didàctica de les ciències: matèria, energia i màquines 4,5 Obligatori Veure fitxa
33650 Didàctica de les ciències socials: aspectes bàsics 4,5 Obligatori Veure fitxa
33698 Pràctiques escolars d'educació primària II 16,5 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 18 Optatiu

4t curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 48, Optatiu: 12.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33653 Didàctica de les ciències: medi ambient, biodiversitat i salut 4,5 Obligatori Veure fitxa
33651 Didàctica de les ciències socials: aspectes aplicats 4,5 Obligatori Veure fitxa
33699 Pràctiques escolars d'educació primària III 22,5 Obligatori Veure fitxa
33700 Treball final de grau: mestre/a en educació primària 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 12 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
33684 Disseny de materials educatius 6 Optatiu Veure fitxa
33681 Història de les idees i del currículum de ciències i matemàtiques 6 Optatiu Veure fitxa
33696 Història de les idees i el currículum d'arts i humanitats 6 Optatiu Veure fitxa
33678 Propostes didàctiques amb ciències i matemàtiques 6 Optatiu Veure fitxa
33676 Propostes didàctiques de ciències 6 Optatiu Veure fitxa
33693 Propostes didàctiques en història i pensament 6 Optatiu Veure fitxa
35001 TIC com a recurs didàctic en arts i humanitats 6 Optatiu Veure fitxa
33686 TIC com a recurs didàctic en ciències i matemàtiques 6 Optatiu Veure fitxa
35002 TIC com a recurs didàctic en ciències i matemàtiques 6 Optatiu Veure fitxa