Logo de la Universitat de València Logo Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials Logo del portal

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 16, Optatiu: 44.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
Optativitat 44 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
40497 Aprenentatge i ensenyament de la biologia i la geologia 16 Optatiu Veure fitxa
40512 Aprenentatge i ensenyament de la física i química 16 Optatiu Veure fitxa
40518 Aprenentatge i ensenyament de la geografia i la història 16 Optatiu Veure fitxa
40517 Complements per a la formació disciplinària en geografia i història 6 Optatiu Veure fitxa
40496 Complements per a la formació disciplinària en les especialitats de biologia i geologia 6 Optatiu Veure fitxa
40511 Complements per a la formació disciplinària en l'especialitat de física i química 6 Optatiu Veure fitxa
40498 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en biologia i geologia 6 Optatiu Veure fitxa
40519 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat de geografia i història 6 Optatiu Veure fitxa
40513 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en l'especialitat de física i química 6 Optatiu Veure fitxa
40294 Pràcticum: Espec. biologia i geologia 10 Optatiu Veure fitxa
40560 Pràcticum: Especialitat de física i química 10 Optatiu Veure fitxa
40562 Pràcticum: Especialitat de geografia i història 10 Optatiu Veure fitxa
42249 Treball fi de màster: Espec. biologia i geologia 6 Optatiu Veure fitxa
42254 Treball fi de màster: Especialitat de física i química 6 Optatiu Veure fitxa
42256 Treball fi de màster: Especialitat de geografia i història 6 Optatiu Veure fitxa